Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Durvju piekļuves un kontroles sistēmas ID karšu lasītāju ierīkošana Ventspils brīvostas objektos
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /19
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Durvju piekļuves un kontroles sistēmas ID karšu lasītāju ierīkošana Ventspils brīvostas objektos, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto (1.pielikums).
  2. CPV kods: 51900000-1 (Vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanas pakalpojumi).
  3. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
  4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  5. Avanss netiek paredzēts.
  6. Garantijas laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši no akta par darbu un iekārtu pieņemšanu apstiprināšanas datuma.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
28.02.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Agris Sokolovskis
Tālrunis:
28623718
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 28.februārim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēm.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 28.februārī plkst. 14:00.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA "MC Communication"
Līguma priekšmets:
Durvju piekļuves un kontroles sistēmas ID karšu lasītāju ierīkošana Ventspils brīvostas objektos
Līguma cena:
1 551.23
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
22.03.2023