Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Peldošo navigācijas līdzekļu apkalpošana
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2023 /103
Iepirkuma apraksts:

Iepirkuma priekšmets: Peldošo navigācijas līdzekļu apkalpošana Ventspils brīvostā saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums). Nepieciešams nodrošināt peldošo navigācijas līdzekļu (ugunsboju un stoderu) izcelšanu, transportēšanu un novietošanu noteiktās vietās saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta publikācijām, noteikumiem un prasībām. Kopā gada laikā ar Izpildītāja peldlīdzekli un apkalpi paredzēts apkalpot 30 peldošos navigācijas līdzekļus Irbes šaurumā, Vinkova, Bezimjannaja sēkļos un ostas akvatorijā (26 ugunsbojas un 4 stoderes).

CPV kods: 50246200-3 (boju tehniskās apkopes pakalpojumi).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš: : Līgums tiks slēgts uz 1 (vienu) kalendāro gadu, ar iespēju pagarināt uz vēl 1 (vienu) gadu.

Avanss netiek paredzēts.

Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2023.gada 29.novembrim plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
29.11.2023
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
09.11.2023
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dainis Briedis
Tālrunis:
27128850
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 29.novembrim plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī 2023.gada 29.novembrī plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “LVR Flote”
Līguma priekšmets:
Peldošo navigācijas līdzekļu apkalpošana
Līguma cena:
55 136.14
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
15.01.2024