Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Ugunsboju bateriju piegāde
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Noslēdzies
Numurs:
VBOP 2024 /3
Iepirkuma apraksts:

Pasūtītāja nosaukums

Ventspils brīvostas pārvalde

Adrese

Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

90000284085

Tālruņa numurs

63622586

E-pasta adrese

[email protected]

Kontaktpersona

Dainis Briedis, tālrunis 27128850, e-pasta adrese: [email protected] vai [email protected]

Banka

AS „Luminor Bank”, bankas kods RIKOLV2X

Bankas konts

LV73RIKO0002210002268

 1. Iepirkuma priekšmets: Jaunu ugunsboju bateriju (25 gb.), turpmāk “Preces”,  piegāde. Ugunsboju baterijām jāatbilst šādiem parametriem:
 1. Diametrs

līdz 220 mm

 1. Augstums

līdz 850 mm

 1. Spriegums

18 v.

 1. Ietilpums

ne mazāk kā 450 Am/h

 1. Vides temperatūra

-200C +450C

 1. Konektoru atbilstība

SABIK gaismas aparātu pieslēgumam

 

 1. CPV kods: 31440000-2 (Baterijas).
 2. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš: Preces jāpiegādā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
 3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
 4. Piegādes izpildes vieta – Pretendents ar savu transportu nodrošina Preču piegādi uz adresi – Dienvidu mols 4, Ventspils.
 5. Avanss netiek paredzēts.
 6. Garantijas laiks: 2 (divi) gadi no preču piegādes brīža.
 7. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 30.janvāra plkst.1015, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
30.01.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
-
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Dainis Briedis
Tālrunis:
27128850
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 30.janvāra plkst. 10:15 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā

Piedāvājuma detaļas
Piegādātāja nosaukums:
SIA “JP GROUP”
Līguma priekšmets:
Ugunsboju bateriju piegāde
Līguma cena:
15875
Līguma valūta:
EUR
Līguma noslēgšanas datums:
16.02.2024