Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Elektroenerģijas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām
Veids:
Atklāts konkurss
Statuss:
Numurs:
VBOP 2024 /20
Iepirkuma apraksts:
 1. Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde Ventspils brīvostas pārvaldes vajadzībām saskaņā ar šī nolikuma un tā pielikumu prasībām.
  1. Prognozējamais elektroenerģijas patēriņš: 250 000 kWh mēnesī.
  2. Pieslēguma veids un laika zona: Trīsfāzu pieslēgums, laika zona (visas dienas visu diennakti).
 2. CPV kods: 09300000-2 (Elektrība, siltumapgāde, saules enerģija un kodolenerģija).
 3. Iepirkuma izpildes vieta: Ventspils.
 4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma parakstīšanas brīža, ar iespēju pagarināt vēl uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.
 5. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
  1. 1.daļa – Fiksēta līgumcena, EUR/1 kWh (neskaitot PVN);
  2. 2.daļa – Līgumcena, EUR/1 kWh, kas sastāv no Nord Pool Spot Latvijas zonas biržas ikstundas cenas, kurai piesaistīts uzcenojums.
 6. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 16.maija plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
16.05.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
17.04.2024
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Andis Jansons
Tālrunis:
26159886
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 16.maija plkst.1000 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Atklāta konkursa dokumentācija pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/121286