Kontakti

Publiskie iepirkumi

Iepirkuma detaļas 
Līguma priekšmets:
Būvprojekta izstrāde objektam “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.5 atjaunošana no PK-7 līdz PK- 20”
Veids:
Atklāts iepirkums
Statuss:
Numurs:
VBOP 2024 /45
Iepirkuma apraksts:
  1. Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta izstrāde objektam “Ventspils brīvostas piestātnes Nr.5 atjaunošana no PK-7 līdz PK- 20” saskaņā ar Projektēšanas uzdevumā noteikto (1.pielikums).
  2. CPV kods: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).
  3. Iepirkuma izpildes termiņi un nosacījumi:
    1. Būves un pieguļošās teritorijas apsekošana, būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana,  būvprojekta izstrāde, saskaņošana un iesniegšana būvvaldei apstiprināšanai – 8 (astoņu) kalendāro mēnešu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas.
    2. Projektēšanas darbi jāuzsāk uzreiz pēc projektēšanas līguma parakstīšanas. Projektēšanas darbu līgums tiek slēgts saskaņā ar līguma projektu (nolikuma 8.pielikums).
  4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo par visu iepirkuma priekšmetu kopumu vienā variantā.
  5. Avansa nedrīkst pārsniegt 20% no paredzētās līgumcenas.
  6. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā internetā https://www.portofventspils.lv/lv/brivostas-parvalde/publiskie-iepirkumi/ un EIS pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3167, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinetā līdz 2024.gada 11.jūnija plkst.1000, darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu (tālr. 636 02313) par apmeklējuma laiku.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
11.06.2024
Paziņojuma publiskošanas datums IUB:
22.05.2024
Kontaktinformācija
Kontaktpersona:
Viktorija Bursakovska
Tālrunis:
63602308
Papildu informācija:

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024.gada 11.jūnija plkst. 10:00 elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.