10.septembrī varēs apskatīt vēsturiskās ostas darbnīcas

08/09/2016
Septembra otrās nedēļas nogalē Latvijā jau 21. gadu noritēs Eiropas kultūras mantojuma dienas. Ik gadu katra Eiropas valsts izvēlas sev aktuālu tēmu kultūras mantojuma jomā un to reprezentējošus objektus, kas tiek atvērti publiskai apskatei.

Šajā gadā Latvijā uzmanība ir pievērsta kultūrvēsturiskajai ainavai. Ventspilī 10.septembrī publiskai apskatei tiks atvērts vairākus gadu desmitus slēgtais Ostas ielas posms un tajā esošās vēsturiskās Ventspils ostas darbnīcas.

Programma

Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros, izmantojot Ventspils brīvostas pārvaldes atbalstu, 10.septembrī visiem interesentiem ir radīta īpaša iespēja kļūt par vēsturisku pārvērtību procesa aizsākuma aculieciniekiem, skatīt šo objektu īsi pirms iecerētajām teritorijas lielajām pārvērtībām.

  • Plkst. 12.00 visi tiek aicināti pulcēties laukumā pie Ostas ielas turpinājuma slēgtās daļas (Ventas upes krastmalā, pie K.Valdemāra un Ventas ielas krustojuma), lai kopīgi “ieņemtu” līdz šim slēgto teritoriju, pavērtos no cita skatu punkta uz kultūrvēsturisko ainavu, ostu un Jūras vārtiem, jaunatklātu vēsturisko ostas darbnīcu autentisko raksturu un kopīgi ieskatītos gan pagātnē, 
  • gan nākotnē - plkst.12.15 arhitekts Juris Poga darbnīcu ēkā demonstrēs Ostas ielas promenādes turpinājuma izbūves vīziju.
  • Vēsturisko Ventspils ostas darbnīcu ēka būs atvērta apskatei līdz plkst.17.00 (ieejas teritorijā- gan iepriekšnorādītā no Ventas upes puses, gan no K.Valdemāra ielas, iepretim Kapteiņu ielai.

Vēsturiski Ostas iela ir stiepusies no Dārzu ielas Vecpilsētā līdz pat Loču ielai Ostgalā, atklājot skatam Ventas upes ieteku jūrā un jūras vārtus, daudzveidīgo ostas apbūvi un tās darbības dinamiku. Pēc Otrā pasaules kara, līdz pat 20. gs. 90. gadu sākumam, sabiedrības pieeja Ventas krastmalai lielā tās daļā bija pilnībā ierobežota. 20.gs. 90. gados tika atjaunota Ostas ielas promenāde Vecpilsētas daļā, vēlāk publiski pieejamu izbūvēja Ventas krastmalu pie ostas kapteiņdienesta, atjaunoja gājēju un velobraucēju ceļu gar Veco ziemas ostu, bet pagājušajā gadā – krastmalas posmu ar autostāvvietām Loču ielas galā. Pašlaik sabiedrībai nepieejams un neatjaunots atlicis pavisam neliels, taču Ventspils pilsētas ainavā ļoti nozīmīgs un izteiksmīgs Ventas krastmalas posms – Ostas ielas turpinājums gar vēsturiskajām Ventspils ostas darbnīcām.

Ostas ielas Ostgala daļas izteiksmīgākā būve un galvenā arhitektoniskā dominante ir vēsturiskās Ventspils ostas darbnīcas. Tās ir celtas 20. gs. sākumā (iespējams, jau 1903. gadā), kā Ventspils - Maskavas - Ribinskas dzelzceļa līnijas galastacijas kompleksa sastāvdaļa (viena no vairāk kā simts toreiz kompleksi izbūvētām ēkām). Darbnīcas savu sākotnējo funkciju tika saglabājušas līdz pat pagājušā gada nogalei, kad darbību tur beidza SIA “Jūras darbnīcas”. Ostas darbnīcu apjoms, pat neraugoties uz padomju laika piebūvēm, ir arhitektoniski ļoti izteiksmīgs sava laikmeta, Ventspils ostas un dzelzceļa attīstības liecinieks, Ventas upes panorāmas būtiska, Ventspils pilsētu un ostu raksturojoša sastāvdaļa, viens no pilsētas un ostas simboliem.

No 2015. gada decembra kultūrvēsturiski vērtīgā ēka, ar tagadējo adresi K. Valdemāra ielā 12, Ventspilī pieder Ventspils brīvostas pārvaldei, kas tuvākajā laikā ir iecerējusi uzsākt 25.piestātnes un tai pieguļošās teritorijas atjaunošanu, nojaucot nevērtīgo apbūvi, saglabājot vēsturiskās ostas darbnīcas, sabiedrībai atverot labiekārtotu Ostas ielas promenādes turpinājumu, pie kura projekta pašlaik tiek strādāts.