2019.gadā mainīsies maksa par kuģu ienākšanu Ventspils ostā

14/11/2018

Lai daļēji kompensētu inflācijas radīto izmaksu pieaugumu, Ventspils brīvostas valde lēmusi paaugstināt ostu maksas un maksas par pakalpojumiem Ventspils ostā par vidēji 8%. Arī pēc izmaiņām, kas stāsies spēkā no 2019.gada 1.janvāra, Ventspils ostas maksas būs zemākās Baltijas jūras austrumkrastā, tā nodrošinot konkurētspējīgākos nosacījumus privātajiem uzņēmumiem darbam Ventspils ostā.

Lai uzturētu un attīstītu ostas infrastruktūru – piestātnes, kuģošanas ceļus, kraujlaukumus -, nodrošinātu kuģu satiksmes drošību, loču, kuģu tauvošanas un vēl virkni citu pakalpojumu, Ventspils brīvostas pārvalde no kuģiem, kas ienāk ostā, iekasē ostu maksas un maksas par pakalpojumiem. Tas ir galvenais Ventspils brīvostas pārvaldes ienākumu avots. Lai nodrošinātu konkurētspējīgākos nosacījumus privātajiem termināļiem, kas strādā ostā, Ventspils brīvostas valde konsekventi ieturējusi pozīciju nodrošināt labāko kvalitāti par zemāko cenu. Ventspils brīvostā termināļi jau ilgus gadus var izmantot labāko iespējamo infrastruktūru par zemāko cenu starp Baltijas jūras austrumkrasta ostām.

Pašlaik spēkā esošās Ventspils ostas maksas ir spēkā no 2008.gada 1.maija, vienīgās izmaiņas ir veiktas 2011.gadā, par 9% palielinot tonnāžas maksu tankkuģiem.  Savukārt inflācija kopš 2011.gada izmaksas palielinājusi par 12%, bet būvniecības izmaksu pieaugums kopš 2011.gada ir pat vairāk nekā 18%. Pēc jauno maksu stāšanās spēkā kuģim ienākšana Ventspils ostā maksās par aptuveni 8% vairāk, tā daļēji kompensējot inflāciju.

Ostā strādājošajiem uzņēmumiem svarīgi zināt, ka arī pēc paaugstināšanas Ventspils ostas maksas būs visizdevīgākās, jo, pirmkārt, nodevu pieaugums ir neliels, otrkārt, tas aizvien nesasniegs tuvāko konkurentostu – Rīgas, Liepājas, Tallinas, Klaipēdas, Silamē - maksu līmeni, kas būs līdz 40% augstākas nekā Ventspilī.   

Būtiski atzīmēt, ka Ventspils ostu maksās ir viena privātuzņēmumiem īpaši izdevīga īpatnība. Pat no šīs viszemākās ostu maksas 30% saņems privātie uzņēmumi (termināļi un velkoņu pakalpojumu sniedzēji), turpretī citās ostās šī proporcija ir zemāka vai nav nemaz.  

Detalizēti ar izmaiņām Ventspils brīvostas maksās, kas stāsies spēkā ar 2019.gada 1.janvāri, var iepazīties Ventspils brīvostas pārvaldes Interneta vietnē www.portofventspils.lv