7.jūnija vakarā atvērs vienvirziena satiksmi visā Durbes ielas garumā

07/06/2019

No 7.jūnija vakara vienvirziena satiksme pa remontējamo Durbes ielu tiks atvērta visā ielas garumā – no Zvaigžņu līdz Rūpniecības ielai. Būvdarbi Durbes ielā gan vēl turpināsies līdz jūlija vidum, tāpēc aicinām iedzīvotājus sekot līdzi norādēm un būt uzmanīgiem.

No šī vakara uz Durbes ielu atkal varēs izbraukt arī no Zlēku un Ziru ielām. Pagaidām vēl nedarbosies luksofors Kuldīgas un Durbes ielu krustojumā, tāpēc šis krustojums jāšķērso atbilstoši ceļa zīmēm, ievērojot, ka galvenā šajā krustojumā ir Durbes nevis Kuldīgas iela.

Šobrīd aktīvi turpinās būvdarbi visas ielas garumā un par nākamajiem satiksmes ierobežojumiem informēsim atsevišķi. Ielas pārbūvi plānots pabeigt jūlija vidū. Visas ielas garumā tiks atjaunots asfaltbetona segums, izbūvētas vai atjaunotas gājēju ietves un veloceliņš, kā arī lietusūdens kanalizācija un jauns apgaismojums.  Krustojumā ar Dīķu ielu tiks uzstādīts jauns luksofors, un mainīta satiksmes organizācija pa joslām Durbes ielas krustojumos ar Dīķu, Rūpniecības un Zvaigžņu ielu.

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt remontdarbus Durbes ielā ieguva SIA “CTB” ar zemāko piedāvāto cenu EUR 1 240 347, 24. Durbes ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.