Apstiprina grozījumus Ventspils brīvostas noteikumos

24/10/2016
Piektdien, 21.oktobrī, Ventspils pilsētas dome apstiprināja Ventspils pilsētas saistošos noteikumus „Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2012.gada 2.marta saistošajos noteikumos Nr.9 „Ventspils brīvostas noteikumi””. Grozījumi paredz, ka termināļiem, kuri nodarbojas ar naftas un naftas produktu iekraušanu kuģos, ir jāuzstāda tvaiku savākšanas iekārtas smaku samazināšanai.

Smakas, kas  nāk no ostas termināļiem laikā, kad naftas produktus pilda kuģos, jau vairākus gadus ir aktuāla problēma Ventspilī, par ko gan Ventspils pašvaldība, gan Ventspils brīvostas pārvalde daudzkārt ir saņēmusi iedzīvotāju sūdzības. Pēdējo gadu laikā termināļos palielinājies to naftas produktu klāsts, kuru sastāvā ir aromātiskie ogļūdeņraži ar nepatīkamu smaku, līdz ar to arī sūdzību skaits palielinājies.

Ventspils brīvostas pārvalde, piesaistot Latvijas un ārvalstu speciālistus, kā arī ostas termināļus, izstrādāja papildinājumus brīvostas noteikumos, kas paredz, ka termināļiem, kuri nodarbojas ar naftas un naftas produktu iekraušanu kuģos, ne vēlāk kā 2018.gada 31.maijā jāsāk izmantot tvaiku savākšanas iekārtas, lai līdz minimumam samazinātu kravas izgarojumu nonākšanu vidē un tādējādi novērstu smaku izplatību. 

Informāciju par šiem saistošajiem noteikumiem var iegūt vēršoties Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, tālr.63622586.

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv .