AS “Baltic Coal Terminal” neizmanto Ventspils ostas iespējas

15/12/2016
Lai gan novembrī un decembrī pie Ventspils ostas slēgtā ogļu termināļa AS “Baltic Coal Terminal” atkal tiek apkalpoti kuģi ar ogļu kravām, garais dīkstāves laiks gada vidū nevar neatstāt ietekmi uz gada rādītājiem, kas šogad ir ar mīnusa zīmi un ietekmē visas ostas kopējo kravu apjomu.

AS “Baltic Coal Terminal” ir vienīgais slēgtais akmeņogļu terminālis Baltijas jūras reģionā, kas celts, lai pilsētu atbrīvotu no ogļu putekļiem un vienlaikus varētu turpināt akmeņogļu kravu apstrādi ostā. Tomēr AS “Baltic Coal Terminal”, kura vadībā darbojas arī vairāku citu Ventspils ostas termināļu pārvaldītājs Rūdolfs Meroni, 2016.gada 11 mēnešos izmantojis tikai 18% iespējamās termināļa jaudas Ventspils ostā. Pārkrautais akmeņogļu daudzums slēgtajā terminālī 11 mēnešos ir 996 tūkstoši tonnu.

No 22.aprīļa līdz 27.septembrim un visu oktobri terminālī nebija neviena kuģa un netika pārkrauta neviena kravas tonna. Tas nozīmē ap 190 dīkstāves dienu. Gan novembrī, gan decembrī darbība terminālī atkal notiek, tomēr divos mēnešos uzlabot visa gada kravas kopapjoma rādītājus nebūs iespējams.