Atjauno un izbūvē ostas pievedceļus

19/12/2018

Ventspils brīvostas pārvalde pagājušajā gadā uzsāka darbus vērienīgā pievedceļu rekonstrukcijas un izbūves projektā. Plānots, ka līdz 2022. gadam par teju 20 miljoniem eiro tiks atjaunoti vai no jauna izbūvēti kopumā 19 pievedceļu posmi gandrīz 13 kilometru garumā. 85% no projekta attiecināmajām izmaksām sedz ES Kohēzijas fonds. Šogad uzsāktie remontdarbi daļā objektu jau ir veiksmīgi noslēgušies, bet citos turpināsies vēl nākamajā gadā.

2018. gadā paveiktais

P108 autoceļa posms – Kuldīgas iela, Zvaigžņu iela (Pāvila iela–pilsētas administratīvā robeža)

Zvaigžņu iela vienlaikus ir arī valsts pirmās šķiras autoceļš P108 un viens no stratēģiski svarīgākajiem pieved­ceļiem Ventspils brīvostas termināļiem un industriālajām zonām. Tika atjaunoti un pārbūvēti vairāki Kuldīgas un Zvaigžņu ielas posmi no Pāvila ielas līdz pat pilsētas administratīvajai robežai.

Zvaigžņu ielas posmā no Bērzu ielas līdz Brocēnu ielai ir pārbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma. Iebūvēts jauns slēgtais lietusūdens kolektors, kā arī līdzās ceļam aizbērts tur iepriekš esošais grāvis. Posmā no Putnu ielas līdz Inženieru ielai veikta kolektora atjaunošana ar oderēšanas metodi. Un kopumā trīs posmos – no Pāvila ielas līdz Inženieru ielai, no Jēkaba ielas līdz Tērauda ielai un no Zvaigžņu ielas 203 līdz pilsētas robežai – atjaunots asfaltbetona segums. Darbus veica SIA Ostas celtnieks. Kopējās izmaksas – nepilni 902 tūkstoši eiro.

Kuldīgas iela (Tērauda–Jēkaba)

Noslēdzoties būvdarbiem, 554 metrus garajā posmā savu laiku nokalpojušais asfalta segums nomainīts pret betona bruģa segumu, izbūvēta lietus­ūdens novadīšanas sistēma, aizbērti ielas malās esošie grāvji, savukārt satiksmes drošībai – autovadītāju un gājēju ērtībām – izbūvētas ietves un ielas apgaismojums. Pašvaldības SIA Ūdeka visā remontējamajā posmā izbūvēja centralizēto ūdensvadu.

Pārbūves darbus veica pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts. Kopējās izmaksas – 709,4 tūkstoši eiro.

Maskavas ielas viadukts pār Dzintaru ielu

Būvdarbu laikā satiksmes pārvadam nomainīta braucamās daļas asfaltbetona seguma virskārta, ietvju asfalta segums, veikts deformācijas šuvju un ūdens atvades sistēmas remonts, kā arī nomainītas drošības margas un apgaismes stabi. Darbus veica SIA CTB. Kopējās izmaksas – 444,3 tūkstoši eiro.

Dzintaru iela (Lokomotīves 5–Dzintaru 5)

Darbi Dzintaru ielas posmā no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 sākās 2017. gadā. Aptuveni 433 metru garumā veikta seguma virskārtas atjaunošana un lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūve, uzlabots apgaismojums, kā arī veikti apzaļumošanas darbi. Darbus veica SIA Ostas celtnieks. Kopējās būvdarbu izmaksas – 195,6 tūkstoši eiro.

Piebraucamais ceļš zemes gabalam Dienvidu mols 5

Dodoties Ventspils ostas Dienvidu mola virzienā, šobrīd ceļu iespējams turpināt gan, kā ierasts, pa Medņu ielu, gan arī nogriežoties pa labi pirms kāpas, kur atrodas skatu platforma. Pievedceļš ir izbūvēts gar vecajām saldētavas ēkām. Jaunajā ceļa posmā tika stiprinātas kāpas, izbūvēts ceļa segums un ietves vairāk nekā 4300 m² platībā, uzstādīts apgaismojums, žogs, ierīkota lietusūdens kanalizācija un veikti apzaļumošanas darbi. Būvdarbus veica SIA Ventbetons-V. Izmaksas veido 591,5 tūkstošus eiro.

Vairākos objektos darbi turpinās Rāvas un Apļa ielas izbūve

Darbi pie abu jauno ielu būvniecības sākās šogad. Pilnībā jauno ielu labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi noslēgsies pavasarī, kad tās arī tiks atvērtas satiksmei. Rāvas iela savienos Lāčplēša un Durbes ielu, bet aptuveni 300 metru garā Apļa iela – jauno Rāvas ielu ar Rūpniecības ielu.

Rāvas ielas izbūves laikā atjaunots 87 metrus garais ielas posms, kas bija jau iepriekš, un no jauna tiek izbūvēti vēl 313 Rāvas ielas metri.

Abu ielu brauktuvēs ieklāts betona bruģa segums, izbūvēta jauna slēgtā lietusūdens kanalizācijas sistēma, ietve un veloceliņš. Būvniecības laikā demontēti grausti, kas atradās jaunizbūvējamo ielu teritorijā. Tāpat visā ielu garumā būs ierīkots energoefektīvs apgaismojums un sastādīti koki.

Līgums par abu jauno ielu izbūvi noslēgts ar komandītsabiedrību Ventbetons–Volts par 987,7 tūkstošiem eiro.

Kurzemes iela (Embūtes–Mazā Kurzemes)

2,4 kilometrus garajā Kurzemes ielas posmā no Mazās Kurzemes ielas līdz Embūtes ielai tiek veikta pilna seguma konstrukcijas pārbūve, tostarp lietusūdens kanalizācijas un apgaismojuma pārbūve. Darbu izskaņā tiks izvietotas arī jaunas ceļa zīmes, jauni, pārskatāmāki elektroniskie informācijas tablo par automašīnas svara un ātruma mērījumu, kā arī atsevišķs gaisa un vēja ātruma mērījuma tablo. Projektā atvēlētais finansējums paredz, ka šajā Kurzemes ielas pārbūves posmā tiks veikti arī labiekārtošanas darbi – apzaļumošana un jaunu koku stādīšana.

Tā kā remontdarbi ir pārtraukti un atsāksies tikai pavasarī, satiksme šajā ielas posmā kopš 12. decembra uz laiku atkal ir atvērta. Līgums par Kurzemes ielas izbūvi noslēgts ar SIA VIA par 3,26 miljoniem eiro.

Durbes iela (Rūpniecības–Zvaigžņu)

Būvdarbi Durbes ielas posmā no Rūpniecības ielas līdz Zvaigžņu ielai tika uzsākti šā gada septembrī. 1,4 kilometrus garā posmā tiek veikta asfaltbetona seguma virskārtas atjaunošana, bet atsevišķos posmos – ietves pārbūve, izbūvējot jaunu kombinēto ietvi ar veloceliņu.

Daļā Durbes ielas tiek izbūvēta un atjaunota lietusūdens novadīšanas sistēma, bet visā tās garumā būs atjaunots ielas apgaismojums, nomainot vecos gaismekļus pret jauniem LED, kā arī tiks papildus izvietotas gaismas konsoles uz esošajiem gaismas stabiem. Krustojumā ar Dīķu ielu uzstādīs luksoforu. Tiks mainīta arī satiksmes organizācija pa joslām Durbes ielas krustojumos ar Dīķu, Rūpniecības un Zvaigžņu ielu.

Kopš septembra sākuma ceļu satiksme vairākos posmos remontdarbu dēļ bija daļēji ierobežota. Taču, tā kā darbi līdz pavasarim pārtraukti, kopš 14. decembra satiksme atkal ir atvērta abos virzienos.

Līgums par ielas pārbūvi noslēgts ar SIA CTB par 1,24 miljoniem eiro.

Ostas ielā (no Ostas kapteiņa dienesta līdz Ziemas ostai) un K. Valdemāra ielas 12 teritorijā

Aptuveni 580 metru garumā gar Ventas krastu tiek izbūvēts jauns ielas posms, kas padarīs šo pilsētas daļu vēl pievilcīgāku. Būvdarbu plāns paredz jaunas ielas seguma konstrukcijas, kā arī lietusūdens kanalizācijas, apgaismojuma un ietves izbūvi. Līdz ar ielas izbūvi plānots īstenot arī vēsturisko ostas darbnīcu teritorijas labiekārtošanas pirmo kārtu. Plānots nojaukt teritorijā esošos graustus, izbūvēt jaunu segumu, kā arī izvietot vairākus vides objektus, tostarp Mīlestības bāku un loču kuģi Rota. Līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts ar SIA Ostas celtnieks par teju 3,2 miljoniem eiro.

Projekts nr. 6.1.1.0/17/I/001 Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām tiek īstenots darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti ­ietvaros.

Šobrīd Dienvidu mola virzienā iespējams doties arī pa jauno pieved­ceļu, kas izbūvēts gar vecajām saldētavas ēkām. Ceļa segums un ietves izbūvētas vairāk nekā 4300 m² platībā.

Viens no pievedceļu posmiem, kas šajā gadā atjaunots, ir arī satiksmes pārvads Maskavas ielā pār Dzintaru ielu, kas atrodas Pārventā.

Durbes ielā visā tās pārbūves posmā satiksme atkal ir atvērta abos virzienos. Uzsāktie būvdarbi turpināsies nākamā gada pavasarī.