Atjaunota Ventspils ostas Ziemeļu mola viļņu aizsargsiena

14/07/2015
Noslēgušies Ventspils ostas Ziemeļu mola viļņu aizsargsienas, kas aizsargā ostas akvatoriju no viļņiem, straumēm un smilšu sanesumiem, rekonstrukcijas darbi.

Ziemeļu mola viļņu aizsargsiena celta 1976.gadā. Būve ir 318 metru gara, tās zemūdens daļa sniedzas  6,8 metru dziļumā. DR un ZR vēji rada pastiprinātu viļņošanos un slodzi viļņu aizsargsienai Ziemeļu molā, tāpēc gadu gaitā konstrukcijas bija stipri nolietojušās. Rekonstrukcijas laikā atjaunota teritorija gar parapeta sienu un remontēta sienas virsma, parapeta sienai izveidots monolīts betona kodols, toskait nomainīta daļa tetrapodu, tāpat atjaunotas navigācijas iekārtas, remontēts viļņu aizsargsienas segums un pamatne.

Būvniecības darbus piestātnē veica PS „GTL GT INSPEKT”, bet projektēšanu un autoruzraudzību nodrošināja SIA „Inženieru birojs ”Kurbada tilti””. Ziemeļu mola viļņu aizsargsienas rekonstrukcijas izmaksas nedaudz pārsniedza 800 tūkstošus eiro, no kuriem 85% ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

2015.gada budžetā investīcijām Ventspils brīvostas infrastruktūrā plānoti 25,6 miljoni eiro, no kuriem līdz pat 11,9 miljonus eiro plānots saņemt kā ES fondu līdzfinansējumu. Šogad noslēdzas vairāki vērienīgi infrastruktūras pilnveides projekti – 12.piestātnes celtniecība, pievadceļu Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām izbūve un rekonstrukcija, Ventspils brīvostas pārvaldes flotes piestātnes un 34.piestātnes rekonstrukcija. Turpinot attīstīt rūpniecisko sektoru, ar ES fondu līdzfinansējuma palīdzību uzbūvēta Elektronikas centra ēka un turpinās Tehnoloģiju centra būvniecība.