Atjaunots satiksmes pārvads pār Dzintaru ielu Ventspilī

30/10/2018

Ir noslēgusies satiksmes pārvada Maskavas ielā pār Dzintaru ielu atjaunošana Ventspilī. Pēc Ventspils brīvostas pasūtījuma darbus šajā ostas pievedceļu posmā veica SIA “CTB”.  Drīzumā objekts tiks nodots ekspluatācijā.

Satiksmes pārvadam Maskavas ielā pār Dzintaru ielu nomainīta braucamās daļas asfaltbetona seguma virskārta un ietvju asfalta segums, veikts deformācijas šuvju un ūdens atvades sistēmas remonts. Nomainītas arī margas pārvada malās un apgaismes stabi. 

Būvdarbu līgums par satiksmes pārvada atjaunošanu tika noslēgts ar SIA “CTB” par kopējo summu  444 tūkstošu eiro apmērā.

Satiksmes pārvads Maskavas ielā ir tikai viens no posmiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde pārbūvē 2018.gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Līdz 2022. gadam Ventspilī  paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.