Atsāksies būvdarbi Kurzemes ielā

18/04/2019

Iestājoties siltajam laikam, iespējams atsākt ziemas periodā pārtrauktos ielu būvdarbus. 23.aprīlī plānots sākt remontdarbus Kurzemes ielā. Būvdarbu laikā satiksmi pārbūves posmā regulēs ar luksoforu.

2,4 kilometrus garajā Kurzemes ielas posmā no Mazās Kurzemes ielas līdz Embūtes ielai tiek veikta pilna seguma konstrukcijas pārbūve, toskait lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve un apgaismojuma pārbūve. Tiks uzstādītas arī jaunas ceļa zīmes, jauni, pārskatāmāki elektroniskie informācijas tablo par automašīnas svara un ātruma mērījumu, kā arī atsevišķs gaisa un vēja ātruma mērījuma tablo. Projekta ietvaros tiks veikti arī labiekārtošanas darbi, kas ietvers apzaļumošanas darbus un jaunu koku stādīšanu.  

Līgums par Kurzemes ielas izbūvi noslēgts ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA “VIA”, par 3,26 miljoniem eiro. Saskaņā ar līgumu ielu būvniecība jāpabeidz sešu mēnešu laikā, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu ziemas aukstajos mēnešos.  

Kurzemes ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Līdz 2022. gadam Ventspilī  paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.