Attīsta bijušās zvēraudzētavas teritoriju

28/03/2017
Pamazām jaunu elpu iegūst padomju laikā izveidotās zvēraudzētavas teritorija Talsu ielā, kas atrodas pa ceļam uz Staldzeni, brauktuves labajā pusē. Ventspils brīvostas pārvalde par saviem finanšu līdzekļiem pašlaik sakārtojusi daļu brīvostas industriālajā zonā esošās teritorijas.

Nojauktas ēkas un nolīdzināta zeme vietā, kur jau drīzumā pirmais nomnieks – biedrība Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija – uzsāks saldētavas ēkas būvniecību. Vienlaikus brīvostas pārvalde izsludinājusi iepirkumu par piebraucamā ceļa un automašīnu stāvlaukuma izbūvi un turpina piesaistīt minētajai teritorijai potenciālos nomniekus.

Nojaukta apbūve, nolīdzināta zeme

Bijušās zvēraudzētavas teritorija Talsu ielā 200 plešas aptuveni desmit hektāru platībā, taču ražošanai pieejamā teritorija ir aptuveni septiņi ar pusi hektāri, stāsta Ventspils brīvostas pārvaldes projektu vadītājs Nauris Jūrmalis. Teritorija netika izmantota vairāk nekā 20 gadu. Februārī uzsākti un aptuveni mēneša laikā pabeigti darbi, lai sakārtotu nepilnu piekto daļu jeb 1,6 hektārus izmantojamās platības un tajā darbu varētu uzsākt pirmais nomnieks – biedrība Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija (NZRO). Biedrība iecerējusi drīzumā uzsākt saldētavas ēkas būvniecību, tādēļ bija nepieciešams atbrīvot šo teritorijas daļu no apbūves, kas bija saglabājusies vēl kopš zvēraudzētavas laikiem, kā arī nolīdzināt zemi. Šos darbus Brīvostas pārvalde veikusi par saviem finanšu līdzekļiem, ieguldot 34 tūkstošus eiro. «Pašlaik darbi ir pabeigti, no teritorijas izvesti 1,7 tūkstoši kubikmetru būvgružu. Biedrība var sākt būvēt saldētavas ēku, var liet pamatus,» norāda Brīv­ostas pārvaldes projektu vadītājs.

Cels saldētavu zivju uzglabāšanai

Biedrība NZRO minētajā teritorijas daļā iecerējusi uzbūvēt saldētavas ēku zivju produkcijas uzglabāšanai, tādējādi arī izveidojot pilsētā vairākas jaunas darba vietas. Saldētavas būvniecībai piesaistīts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums, un projekta kopējās izmaksas ir 2,1 miljons eiro, norāda biedrības valdes priekšsēdētājs Inārijs Voits. Biedrība uzlabo zivju tirdzniecības apstākļus, palīdz modernizēt iekārtas ražošanas attīstībai, kā arī izvirzījusi citus mērķus, tādējādi pārstāvot biedru intereses. Saldētavas ēkas būvniecība iecerēta tāpēc, ka pašlaik biedrība īrē saldētavas telpas vairākās Latvijas vietās, kopumā aptuveni divtūkstoš kvadrātmetru platībā, taču vienlaikus aizvien trūkst telpu saldētās produkcijas uzglabāšanai. Tas nepieciešams, lai pārprodukcijas laikā zivis varētu sasaldēt. Biedrībai ir līgumi ar kopumā 13 zvejniecības kompānijām.

Būvēs ceļu un stāvvietas

Vienlaikus Brīvostas pārvalde izsludinājusi iepirkumu par piebraucamā ceļa un automašīnu stāvlaukuma izbūvi. Tas būs nākamais solis teritorijas sakārtošanā, lai nodrošinātu saldētavas ēku ar atbilstošu ceļa infrastruktūru, kā arī varētu piesaistīt teritorijai citus nomniekus. Kā stāsta Brīvostas pārvaldes projektu vadītājs, kad noslēgsies iepirkums un būs zināms būvnieks, pirmais solis būs pārējo teritorijā esošo ēku un būvju nojaukšana. Iecerēts izbūvēt piebraucamo ceļu vairāk nekā 320 metru garumā ar divvirzienu kustību un gājēju ietvi, kā arī stāvvietas 50 vieglajām un septiņām kravas automašīnām. Plānots, ka maija sākumā noslēgsies iepirkums un drīz pēc tam sāksies piebraucamā ceļa un autostāvvietu būvniecības darbi. Tos iecerēts pabeigt līdz augustam.

Kā norāda Jūrmalis, saldētavas ēkas un piebraucamā ceļa būvniecības darbi varēs notikt vienlaikus. Pēc tam, kad būs izbūvēta atbilstoša infrastruktūra, pārējā ražošanai pieejamajā teritorijā savu darbību varēs uzsākt jauni uzņēmumi. Pašlaik Brīvostas pārvalde organizē sarunas ar iespējamajiem teritorijas nomniekiem, norāda Brīv­ostas pārvaldes projektu vadītājs. Visa Talsu ielā 200 esošā zemesgabala teritorija nosacīti iedalīta četrās daļās, taču, kā norāda Brīv­ostas pārvaldes pārstāvis, šo dalījumu, ņemot vērā nomnieku vēlmes, iespējams mainīt.

Piebraucamā ceļa izbūve ir viens no projektā Pievadceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajam zonām veicamajiem darbiem. 85% no projekta kopējām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Ventspils brīvostas pārvaldes projektu vadītājs Nauris Jūrmalis rāda Talsu ielā 200 esošā zemesgabala plānu. Zemesgabals nosacīti iedalīts četrās daļās, taču, ņemot vērā nomnieku vēlmes, šo dalījumu iespējams mainīt.

Aptuveni 1,6 hektārus plašajā teritorijas daļā, kur iecerēta saldētavas ēkas būvniecība, nojaukta apbūve un veikti zemes līdzināšanas darbi.

Teritorijas daļa, kur iecerēts būvēt saldētavas ēku, no apbūves tika atbrīvota februārī. Darbi ilga aptuveni mēnesi. Šādi teritorija izskatījās 22. februārī.

Šādi teritorija no ielas puses izskatās pašlaik. Pārējo apbūvi iecerēts nojaukt maijā, kad noslēgsies iepirkums un tiks uzsākta piebraucamā ceļa un automašīnu stāvvietu izbūve.

Pielāgojam uzņēmēju vajadzībām

Imants Sarmulis, Ventspils brīvostas pārvaldnieks

Industriālās attīstības veicināšana Ventspils brīvostā, kas ir ļoti ievērojama daļa no pašas pilsētas, ir viens no galvenajiem Ventspils brīvostas pārvaldes uzdevumiem. Bijušās zvēraudzētavas teritorija ilgus gadus bija pilnībā neizmantota un diezgan nesakārtota vieta, tāpēc par darbu sākšanu tur ir īpašs gandarījums. Jau pēc veco graustu nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas skats uz šo vietu būs daudz patīkamāks, bet tā, protams, ir tikai puse no darba. Mūsu mērķis ir pielāgot šo vietu uzņēmēju vajadzībām. Pirmais nomnieks jau tūlīt sāks celt saldētavu, bet pēc visiem paredzētajiem infrastruktūras izbūves darbiem šeit varētu ierādīt vietu vēl vairākiem citiem jauniem projektiem. Mums ir aktīvi jāstrādā, lai brīdī, kad izdevies ieinteresēt investoru par Ventspili, mums uzreiz viņam būtu arī kaut kas pavisam konkrēts, ko piedāvāt. Tikai tad uzņēmējs var izvēlēties savu uzņēmējdarbību sākt tieši Ventspilī un dot darbu vents­pilniekiem.

Drīzumā ceram sākt ēkas būvniecību

Inārijs Voits, biedrības Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija valdes priekšsēdētājs

– Pašlaik būvlaukums teritorijā Talsu ielā 200 ir sagatavots, un saldētavas būvprojektu šonedēļ plānojam iesniegt Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā. Tikāmies ar nodaļas speciālistiem, un projektā bija nepieciešamas nelielas izmaiņas. Tikko izmaiņas tiks veiktas, iesniegsim būvprojektu saskaņošanai. Tad būs jāsaņem atļauja un varēsim uzsākt būvniecību.

Biedrība šobrīd īrē saldētavu Rīgā, Engurē un Liepājā, arī Ventspils ostā īrējam saldētavu tūkstoš kvadrātmetru platībā. Visas saldētavas, ko īrējam, ir pilnas ar saldēto produkciju. Tiklīdz uzbūvēsim saldētavu, lauzīsim līgumus par uzglabāšanu un mums būs pašiem sava saldētava, kurā uzglabāt zivis, nevajadzēs nodrošināt peļņu citiem. Pilsētas centrā šāda teritorija saldētavas būvniecībai, protams, nav pieejama, un zemesgabals Talsu ielā 200 bija tuvākā teritorija, ko varējām atrast. Domāju, ka saldētavā glabāsim no četriem līdz četrarpus tūkstošiem tonnu saldēto zivju produkcijas. Tas ir atkarīgs no tā, kādu sasaldēto produkciju uzglabāsim – saldētas zivis blokos vai arī individuāli sasaldētas zivis, kas aizņem divreiz vairāk vietas. Ja uzglabāsim tikai individuāli sasaldētās zivis, tad uzglabājamās produkcijas kopējais daudzums būs nedaudz virs diviem tūkstošiem tonnu.