Brīvostas pārvaldē pievērsta pastiprināta uzmanība iepirkumu organizēšanai

03/05/2017
Publisko iepirkumu organizēšana ir viens no ekonomiskas un efektīvas darbības pamatiem. Ventspils brīvostas pārvalde šim jautājumam vienmēr pievērsusi īpašu uzmanību, iepirkumu procedūras rīkojot par krietni mazākām summām, nekā to prasa likums. Piektdien, 28.aprīlī, Ventspils brīvostas pārvalde organizēja semināru par jauno Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Efektīvi noorganizēta iepirkuma procedūra ne vien nodrošina vienlīdzīgus apstākļus uzņēmējiem pieteikties uz darbu veikšanu un sabiedrībai dod iespēju redzēt, kā tiek izlietoti publiskie līdzekļi, bet arī var radīt ievērojamu līdzekļu ietaupījumu iestādes budžetā. Ventspils brīvostas pārvalde iepirkumu sistēmai vienmēr pievērsusi papildu uzmanību, iekšējos iestādes noteikumos nosakot, ka iepirkumu procedūras jārīko par daudz mazākām summām nekā to prasa likums. Vienlaikus daudz darba tiek veltīts, lai iepirkumi notiktu operatīvi un iespējami problēmgadījumi neaizkavētu darbu veikšanu. 28.aprīlī Ventspils brīvostas pārvalde organizēja semināru par jauno Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, kas stājies spēkā 1.aprīlī. Tika pārrunātas tipiskākās problēmas iepirkumos un kā tās veiksmīgi risināt.

Ventspils brīvostas pārvaldē gada laikā dažādu darbu veikšanai tiek organizētas ap 300 iepirkuma procedūras. Visa informācija par izsludinātajiem iepirkumiem pieejama Ventspils brīvostas pārvaldes mājaslapā www.portofventspils.lv.