Būvdarbu dēļ dažas dienas satiksmei slēgs Rāvas ielas posmu

04/10/2019

Bruģa seguma maiņas dēļ Durbes ielas krustojumā ar Rāvas ielu, no 8.līdz 11.oktobrim plānots auto satiksmei slēgt Rāvas ielas posmu no Durbes līdz Apļa ielai. Darbu veikšanas laiks gan var mainīties atkarībā no laika apstākļiem. 

Kā jau ziņots, Ventspils brīvostas pievedceļu attīstības programmas ietvaros atjaunota Durbes iela Ventspilī, tomēr, būvuzraugam rūpīgi sekojot līdzi darbu izpildei, konstatētas atsevišķas nepilnības, kas būvniekam jānovērš. Ielas būvdarbi ekspluatācijā tiks pieņemti tikai pēc visu darbu paveikšanas atbilstoši projektam un kvalitātes prasībām.

Viens no posmiem, kas būvniekam jālabo – jāmaina ieklātais bruģis Durbes ielas krustojumā ar Rāvas ielu. Darbu veikšanas laikā nebūs iespējams no Durbes ielas nogriezties uz Rāvas ielu un otrādi. Būvuzņēmējs plāno šo darbu paveikt aptuveni četru dienu laikā, šobrīd plānojot būvdarbus no 8.līdz 11.oktobrim.

Durbes ielas pārbūves laikā visas ielas garumā tika atjaunots asfaltbetona segums, izbūvētas vai atjaunotas gājēju ietves un veloceliņš, kā arī lietusūdens kanalizācija un jauns apgaismojums.  Krustojumā ar Dīķu ielu tika uzstādīts jauns luksofors, un mainīta satiksmes organizācija pa joslām Durbes ielas krustojumos ar Dīķu, Rūpniecības un Zvaigžņu ielām.

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt remontdarbus Durbes ielā ieguva SIA “CTB” ar zemāko piedāvāto cenu EUR 1 240 347, 24. 

Aicinām iedzīvotājus izturēties saprotoši un braukt pa Durbes ielu uzmanīgi, ņemot vērā to, ka atsevišķās vietās darbi vēl turpināsies!

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.