Būvē jaunas ielas un remontē ceļus

19/09/2017
Ventspils brīvostas pārvalde, pildot vienu no savām funkcijām saistībā ar teritoriju pārvaldīšanu un publiskās koplietošanas infrastruktūras uzlabošanu, turpina būvēt un rekonstruēt pieved­ceļus uz ostas termināļiem un industriālajām zonām. Projekts paredz jaunu ielu izbūvi, kā arī jau esošo pārbūvi.

Šogad Ventspils brīvostas pārvalde uzsākusi kārtējo termināļu un industriālo zonu pievedceļu rekonstrukcijas un būvniecības projektu. Projektu paredzēts realizēt līdz 2021. gada beigām. Kopējie plānotie izdevumi – 18 467 415,50 eiro, tai skaitā ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 85% no projekta izmaksām jeb 15 697 303,17 eiro. Projekta galvenie darbi paredz jaunu pievedceļu posmu izbūvi, esošo seguma konstrukciju pārbūvi vai to nestspējas stiprināšanu ar seguma virskārtas atjaunošanu atsevišķos posmos, kā arī infrastruktūras objektu, kas saistīti ar pievedceļiem – gājēju celiņi, lietusūdens novadīšanas sistēmas, ielu apgaismojums, satiksmes drošības elementi u.c. –, izbūvi vai pārbūvi.

Pirms

Tagad

Šogad darbi notiek sešos objektos, stāsta Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženieris Raivo Bumbieris. Trīs objektos darbi ir nobeiguma stadijā, vai jau tiek gatavoti dokumenti to nodošanai ekspluatācijā. Pilnībā pabeigti būvdarbi Uzvaras ielā. Kustība atjaunotajā posmā no Muitas ielas līdz viaduktam virs dzelzceļa tika atvērta jau augusta sākumā – pirms Pilsētas svētkiem. Aptuveni 90 m garā posmā pilnībā pārbūvēta ceļa seguma konstrukcija un lietusūdens noteksistēma. PSIA Ūdeka no savas puses izbūvēja jaunu ūdensvadu un sadzīves notekūdeņu kanalizāciju. Iela kļuvusi ērtāka ne tikai transportam, bet arī gājējiem – uzlabots tās apgaismojums un ierīkots gājēju celiņš. Darbus veica atklātajā konkursā uzvarējusī SIA Ostas celtnieks par 192 227 eiro.

Pirms

Tagad

Šobrīd izskaņai tuvojas būvdarbi Tērvetes ielā, kur 180 metru garā ceļa posmā ir demontēts vecais asfalta segums un uzbūvēta jauna ceļa seguma konstrukcija, kā arī pret jaunu nomainīts vecais ūdensvads, ierīkota lietusūdens kanalizācija un uzstādīts ielu apgaismojums. Pašvaldības uzņēmums Ūdeka izbūvējis sadzīves kanalizāciju. Darbi uzsākti jūnija beigās, tos veic atklātajā konkursā uzvarējusī PSIA Ventspils labiekārtošanas kombināts

Pirms

Tagad

Vienīgais jaunais, no nulles izbūvētais, ielas posms šā gada objektu sarakstā ir pievedceļš teritorijā Talsu ielā 200. Vēl pavisam nesen šeit atradās pamestas un pussabrukušas bijušās zvērsaimniecības būves, bet visa teritorija bija ieaugusi garā zālē. Tagad teritoriju Talsu ielā 200 nemaz nevar pazīt. Ventspils brīvostas pārvalde nojauca vecās būves jaunai celtniecībai. No Talsu ielas teritorijas dziļumā ierīkota jauna, bruģakmeņiem klāta iela 315 metru garumā. No labās puses ierīkots automašīnu apstāšanās laukums smagajam kravas transportam, bet no kreisās puses – gājēju celiņš, gar visu ielu uzstādīts apgaismojums. Būvdarbi šajā objektā tāpat tuvojas izskaņai – pagājušajā nedēļā tika veidoti pēdējie ietves metri un izlīdzināta zeme zālienam. Nākotnē šajā teritorijā paredzēts veikt uzņēmējdarbību. Pirmā bezdelīga jau ir klāt – līdzās jaunajam ceļam Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija būvē saldētavu zivju uzglabāšanai. Nākamajiem pārējās teritorijas nomniekiem būs sagatavots pievedceļš un apbūves gabali uzņēmējdarbības veikšanai. Darbus Talsu ielā 200 veic atklātajā konkursā uzvarējusī SIA VIA, bet vienlaicīgi cita līguma ietvaros SIA Vats ierīko elektrokabeļus saldētavas un ielas apgaismojuma elektroapgādei.

Vēl trīs objektos darbi ir sākumstadijā. Pagājušajā nedēļā uzsākti celtniecības darbi divos Dzintaru ielas posmos – no Dzintaru ielas 50 līdz Dzintaru ielai 64, kā arī posmā no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5 (attēlos). Pirmajā posmā, kas ir vairāk nekā 560 metru garš, tiks nomainīta asfalta seguma virskārta, uzstādīti 18 apgaismes stabi ar jauniem gaismekļiem un autobusu pieturas nojume. Otrajā posmā, kura garums būs 433 metri, tāpat nomainīs asfalta seguma virskārtu, bet vienā vietā pilnībā pārbūvēs seguma konstrukciju. Būvniecības ģenerāluzņēmējs pēc atklātā konkursa rezultātiem abos ielas posmos ir SIA Ostas celtnieks.

Šā gada pēdējais objekts, kurā darbi vēl nav sākušies, būs Dienvidu mols 5. Tur izbūvēs jaunu ceļu, kas savienos Dienvidu molu ar Medņu ielu. Tāpat zināms, ka pašvaldība plāno pie Dienvidu mola iepretim esošajam zvejas kuģim Azova uzstādīt uz paaugstinājuma vēl vienu zvejas kuģi – Grotu, kas tagad ir kļuvis par muzeja eksponātu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklātajā konkursā par darbu veikšanu pie Dienvidu mola ir 25. septembris.

2018. gadā darbi pievedceļu projektā turpināsies. Paredzēta Maskavas ielas, Durbes ielas posma (starp Rūpniecības un Zvaigžņu ielu) pārbūve, tiks uzsākta Ostas ielas izbūve un labiekārtošana no K. Valdemāra ielas līdz Ostas kapteiņa dienestam, kā arī teritorijas K. Valdemāra ielā 14. Tiks uzsākti vērienīgi darbi Kurzemes ielā, Kuldīgas ielas posmā starp Jēkaba un Tērauda ielu tiks veikts remonts, kā arī notiks jaunu ielu – Rāvas un Apļa – izbūve, par nākamā gada plāniem pastāstīja Raivo Bumbieris.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām tiek īstenots darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti ietvaros.