Decembrī pievedceļu rekonstrukcijas projektā ekspluatācijā nodotas astoņas ielas

18/12/2015
Ventspils brīvostas pārvaldes vērienīgais ostas termināļu un industriālo zonu pievedceļu rekonstrukcijas projekts, kura īstenošana aizsākās 2010.gadā, šī gada decembrī ekspluatācijā nodoti pēdējie deviņi objekti un sešus gadus ilgušais projekts ir nonācis tā noslēguma fāzē.

Šī gada decembrī ekspluatācijā nodoti astoņi objekti:

  1. Lielā prospekta brauktuves seguma renovācija posmā no Aleksandra ielas līdz Kuldīga ielai. Ielai 285 metrus garā posma atjaunota asfalta seguma dilumkārta.
  2. Servitūta ceļa izbūve nekustamajā īpašumā Rūpniecības ielā Nr.24. Pašreizējo un topošo industriālās zonas uzņēmumu ērtībai Ventspils brīvostas pārvalde labiekārtojusi arī servitūta ceļu Rūpniecības ielā 24a, izbūvējot jaunu bruģakmens segumu, ietvi, veloceliņu, autostāvvietas, ūdensvadu, kanalizāciju, kā arī apgaismojumu.
  3. Kroņa ielas rekonstrukcija posmā no Vasarnīcu ielas līdz Loču ielai. Ielā pilnībā atjaunota ceļa seguma konstrukcija, atjaunota ietve, rekonstruētas inženierkomunikācijas, kā arī atjaunots apgaismojums.
  4. Kustes dambja rekonstrukcija posmā no Fabrikas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai (t.sk. Robežu iela posmā no Kustes dambja līdz I.Mičurina ielai. Darbi veikti 2193 metru garā posmā. Kustes dambī ir pilnībā atjaunota ceļa asfaltbetona seguma konstrukcija, no bruģakmens izbūvēti jauni gājēju un veloceliņi, ierīkota drenāža un jauna lietus kanalizācija, kā arī ūdensvada pieslēgumi. Pēc rekonstrukcijas ir izmainījies un daudz drošāks kļuvis Kustes dambja un Robežu ielas krustojums, bet gar ceļu līdz pilsētas administratīvajai robežai ir iestādīti koki.
  5. Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no Lielais prospekts līdz Latgales ielai. Objektā pilnībā atjaunota ceļa seguma konstrukcija, atjaunota ietve, rekonstruēti ūdensvada, lietus un sadzīves kanalizācijas tīkli, kā arī atjaunots apgaismojums;
  6. Celtnieku ielas rekonstrukcija posmā no Talsu ielas līdz Siguldas ielai. Celtnieku ielas rekonstrukcija veikta 1190 m garumā, Ir ieklāts jauns asfaltbetona segums braucamajai daļai, izbūvētas ietves, veloceliņi un autostāvvietas no bruģakmens, tāpat arī ierīkots ūdensvads, lietus un sadzīves kanalizācija, daļēji atjaunots ielas apgaismojums, iestādīti koki.
  7. Inženieru ielas rekonstrukcija posmā no Dzeņu līdz Katoļu ielai. Ielai asfaltētais ceļa segums nomainīts pret bruģakmeni, izbūvēts veloceliņš un atzars no maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas, kā arī lietus kanalizācija.
  8. Lielā prospekta seguma renovācija posmā no Saules ielas līdz J.Poruka ielai. Ielā uzlabota seguma nestspēja, jo nomainīta dilumkārta, kā arī izbūvēts jauns ūdensvads un rekonstruēts ūdensvada mezgls. Krustojumā ar Katoļu ielu uzstādīti luksofori, līdz ar to tagad šis krustojums ir kļuvis drošāks.

Projekta „Pievedceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” realizācija uzsākta 2010.gadā, bet visu plānoto darbu un projekta kopumā pabeigšana plānota līdz 2015.gada 31.decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 35.9 miljoni eiro, no tiem 30.5 miljoni eiro ir piesaistītais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.