Demontēto metāla konstrukciju un cauruļvadu izsole

14/08/2020

Ventspils brīvostas pārvalde veic demontēto metāla (tērauda) konstrukciju un cauruļvadu (dažāda biezuma un diametra), orientējošais apjoms (svars) 127t, vara elektroapgādes un automatizācijas sistēmas vadības kabeļu (dažādas klases), orientējošais apjoms (svars) 2,1t, alumīnija elektroapgādes un automatizācijas sistēmas vadības kabeļu (dažādas klases) orientējošais apjoms (svars) 1,4t PĀRDOŠANU IZSOLĒ 2020.gada 03.septembrī plkst. 10.00 Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz attiecīgās izsoles dienai (2020.gada 03.septembrim) plkst. 9:00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 63602308 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu [email protected].

Ar izsoles priekšmetiem var iepazīties adresē Ziemeļu mols 1, Ventspilī, (Ventspils brīvostas piestātnes Nr.36 un Ziemeļu mola pieguļošajā teritorija) katru darba dienu līdz 2020.gada 02.septembrim no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 29188684.

Metāla (tērauda) konstrukciju un cauruļvadu (dažāda biezuma un diametra) sākuma cena par 1t EUR 88,00, bez PVN 21% (nodrošinājums EUR 1 117,60 bez PVN 21%), vara elektroapgādes un automatizācijas sistēmas vadības kabeļi (dažādas klases) sākuma cena 1t EUR 2 062,00, bez PVN 21% (nodrošinājums EUR 433,02 bez PVN bez 21%), alumīnija elektroapgādes un automatizācijas sistēmas vadības kabeļi (dažādas klases) sākuma cena par 1t EUR 121,00, bez PVN 21% (nodrošinājums EUR 16,94 bez PVN 21%).

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ventspils brīvostas pārvaldes PVN reģ. Nr. LV 90000284085, AS „Luminor Bank” kontā Nr. LV73RIKO0002210002268 līdz attiecīgās izsoles dienai (2020.gada 03.septembrim) plkst. 09:00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis:

  • metāla (tērauda) konstrukcijas un cauruļvadi - EUR 5 par 1t;
  • vara elektroapgādes un automatizācijas sistēmas vadības kabeļi - EUR 50 par 1t;
  • alumīnija elektroapgādes un automatizācijas sistēmas vadības kabeļi - EUR 5 par 1t