Dienvidu mols atkal atvērts pastaigām

28/08/2018

Šonedēļ publiskam apmeklējumam atkal tiks atvērts atjaunotais Dienvidu mols. Darbi paveikti pusgada laikā. Ventspilnieki var atkal doties pastaigā pa Dienvidu mola promenādi, bet šī mūsu ostai tik nozīmīgā hidrobūve ir atjaunota un kalpos vēl ilgi priekšostas aizsardzībai no ledus, viļņu un smilšu sanesumiem. Tagad iemīļotajam apskates objektam var ērtāk piekļūt no divām pusēm, tāpēc ir vairāk iespēju autotransporta novietošanai.

Dienvidu mola atjaunošanas darbus saskaņā ar noslēgto līgumu par 2,4 miljoniem eiro veica AS BMGS. Projekts tiek realizēts ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Būvniecības darbi ietilpst projektā Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana, kas tiek realizēts saskaņā ar darbības programmu Izaugsme un nodarbinātība 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķi palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti.

Pagājušajā nedēļā celtnieki pabeidza pēdējos darbus, noslēdzot teju pusgadu ilgušos mola atjaunošanas darbus, novērsa pēdējos trūkumus un defektus, kas tika atklāti jau pēc galveno izbūves darbu veikšanas. Dienvidu mols ir atjaunots ar tādiem parametriem, kādus tos paredzēja projekts tā izbūves laikā pagājušā gadsimta 60. gados. Atliek tikai nojaukt celtnieku pilsētiņu, aizvest no objekta celtniecības darbos iesaistīto tehniku, izjaukt norobežojošās konstrukcijas, salikt un nosūtīt uz bāzi būvniecības laikā izmantotos instrumentus un materiālus. Dienvidu mols ir gatavs, lai turp varētu doties apmeklētāji, kuri ar nepacietību gaidījuši šo iespēju. Jau šonedēļ ventspilnieki un pilsētas viesi varēs novērtēt jauno betona segumu ar lietusūdens novadi, jaunu energoefektīvu apgaismojumu, soliņus, glābšanas stendus un citus mola labiekārtojuma uzlabojumus. Pēc sienas remonta, kas atdala mola promenādi no kāpas, remonta zonās atjaunoti Mākslas skolas audzēkņu zīmējumi.

Atjaunotas mola konstrukcijas

Dienvidu mols ir viena no svarīgākajām ostas hidrobūvēm, kas aizsargā to no viļņiem, vējiem, ledus un smilšu sanesumiem. To pašreizējā izskatā Ventspils ostas moli būvēti pirms vairāk nekā simts gadiem, bet Dienvidu mola betona daļa ar tertrapodiem un betona masīviem, viļņu aizsargsienu un pašreizējo fasādi – pagājušā gadsimta 50.– 60. gados. Ekspluatējot būvi daudzus gadus, Dienvidu mols bija nosēdies, tā profils vairs neatbilda projektētajam. Daļa tetrapodu bija nosēdušies mīkstajā gruntī. Un tas nepārsteidz. Iepriekšējie rekonstrukcijas remontdarbi Dienvidu molā notika 90. gadu vidū. Bet apjoma ziņā līdzvērtīgs remonts pašreizējam nav bijis veikts vismaz 60 gadus.

Atjaunošanas darbu laikā AS BMGS ražošanas bāzē tika izgatavoti, bet pēc tam nogādāti uz molu un uzstādīti vairāk nekā divsimt 45-tonnīgo tertrapodu un teju pusotrs tūkstotis 5- un 15-tonnīgo tetrapodu. Izremontēta un nostiprināta mola fasāde un viļņu aizsargsiena, uzstādīts jauns apgaismojums. Lai nogādātu un uzstādītu masīvos betona tetrapodus, tika izmantoti peldošais celtnis Astrahaņa, velkonis un barža, kas ieradās no Rīgas.

Rekonstrukcija ar pārsteigumiem

Atjaunot hidrobūvi, kas tiek ekspluatēta jau vairāk nekā pusgadsimtu, – tas nav gluži tas pats, kas uzbūvēt jaunu objektu. Hidrobūvju rekonstrukcija nereti sagādā savus pārsteigumus un uzdevumus ar vairākiem nezināmiem. Tā notika arī šoreiz, stāsta Ventspils brīvostas pārvaldes pārvaldnieka vietnieks, tehniskās nodaļas vadītājs Māris Petrovskis. Uzsākot grunts rakšanas darbus abās mola pusēs, būvnieki atklāja vairākas iepriekš neparedzētas lietas, kas lika meklēt operatīvus risinājumus. Visi tehniskie uzdevumi tika veiksmīgi atrisināti, sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm, uzsvēra Petrovskis, atgādinot, ka pirms pusgadsimta jūras viļņi skalojās pie mola tajā vietā, kur šodien atrodas augsta kāpa pie automašīnu stāvlaukuma. Nav pārsteigums, ka daudzu gadu laikā līdz ar jūras atkāpšanos mola konstrukcijas palikušas smilšu apslēptas, toskait viļņlaužu siena, pret kuras sākuma daļu šodien atbalstījusies pamatīga smilšu kāpa.

Pusgadu, kamēr notika Dienvidu mola rekonstrukcija, tas bija slēgts apmeklējumam. Tomēr nepacietīgākie apmeklētāji iekļuva ierobežotajā celtniecības laukumā, atstājot aiz sevis autogrāfus un roku nospiedumus svaigajā betonā, kas vēlāk būvniekiem bija jānovāc, pastāstīja Petrovskis. Nesankcionētos apmeklētājus neapturēja ne norobežojumi, ne ūdens šķēršļi.

Tur, kur skalojās jūra

Remontdarbi Dienvidu molā ir pabeigti, taču AS BMGS celtniekiem nekur tālu nevajadzēs braukt un instrumentus nevajadzēs tālu vest prom, jo ir beidzies celtniecības darbu piedāvājumu iesniegšanas termiņš nākamajam liela projekta objektam, kas saistīts ar hidrotehnisko būvju atjaunošanu un ko uzsākusi Ventspils brīvostas pārvalde pagājušā gada beigās ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, pastāstīja Petrovskis. Pēc Dienvidu mola atjaunošanas pienākusi kārta atjaunot krasta nostiprinājumu Dienvidu molā 5 (tā ir zemes gabala adrese, uz kuru attiecas krasta stiprinājums). Ventspils brīvostas pārvaldes iepirkumu komisija izvērtējusi iesniegtos piedāvājumus, nosakot kā uzvarētāju AS BMGS, kas piedāvāja zemāko cenu – 1,4 miljoni eiro. Šobrīd turpinās nogaidīšanas periods, kura laikā citi pretendenti var iesniegt savas sūdzības par piedāvājumu izvērtēšanas procesu. Ja tas nenotiks, tad jau septembra sākumā tiks noslēgts līgums starp Ventspils brīvostas pārvaldi un AS BMGS un sāksies gatavošanās celtniecības darbiem, paskaidroja Petrovskis.

Lai gūtu uzskatāmu priekšstatu par vietu, kur plānoti darbi, Māris Petrovskis precizē, ka runa ir par krasta stiprinājumu Ventas upes kanālā pie ieejas jaunajā Zvejas (vai Jahtu) ostā. Tajā pašā teritorijā bāzējas Ventspils brīvostas pārvaldes Kuģošanas atbalsta dienests, tiek remontētas bojas un citas navigācijas iekārtas. Starp citu, šajā pašā vietā esošā krasta stiprinājumā saglabājušies senākā Dienvidu mola pārpalikumi, kura sākums bija vēl tālāk pašreizējā sauszemē – tajā vietā, kur izbūvēts laukums pie piestātnes 40A netālu no t/n Jūras vārti, stāsta Petrovskis. Var tikai iedomāties, ka visa teritorija no pašreizējā laukuma, kur tiek turētas mašīnas t/n Jūras vārti notiekošo pasākumu laikā, līdz tagadējai krasta malai ir smilšu sanesta, jūrai atkāpjoties. Tehniskās nodaļas vadītājs pieļauj, ka zemes rakšanas darbu laikā, atjaunojot krasta stiprinājumu, celtnieki atradīs vēsturiskas liecības par ostas dzīvi pagājušajos gadsimtos, toskait arī padomju laikā.

Būvniecības darbi krasta stiprinājumā neradīs traucējumus atpūtniekiem un automašīnu stāvlaukuma lietotājiem, norādīja Petrovskis. Šogad plānots uzsākt arī Ziemeļu mola rekonstrukciju. Šobrīd turpinās iepirkumu procedūra. Darbi Ziemeļu molā ilgs divus gadus, un izmaksu ziņā vairākkārt pārsniegs Dienvidu mola atjaunošanas projektu.

Vēl vairāk ērtību pie Dienvidu mola

Līdz ar Dienvidu mola atjaunošanu šajā pašā rajonā tika pabeigts kārtējais projekts no Ventspils brīv­ostas termināļu un industriālo zonu pievedceļu attīstības vērienīgās programmas, kas arī tiek līdzfinansēta no Kohēzijas fonda. Šeit tika uzbūvēts un nodots ekspluatācijā piebraucamais ceļš pie Dienvidu mola. Pateicoties tam, pie mola tagad var piebraukt no divām pusēm vai piebraukt no vienas puses, bet izbraukt pa otru pusi. Šajā pašā rajonā Komunālā pārvalde iecerējusi uzstādīt apskatei vēl vienu zvejas kuģi ar nosaukumu Grots, kas vēl nesen nogādāja krastā zvejnieku kompānijas Verģi lomus. Lai izglābtu kuģi no sagriešanas metāllūžņos, kompānija Verģi nodeva kuģi Ventspils muzejam ka eksponātu.

Būvdarbi veikti un finansēti projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/003 Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana ietvaros, kura realizācija notiks saskaņā ar darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķi palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti.

Noderēja speciālistu pieredze

Andrejs Harčenkovs, AS BMGS projektu vadītājs

– Pirmo reizi 25 gadu laikā kompānija BMGS veica mola rekonstrukciju. Dienvidu mola atjaunošanas laikā veikts mola galvas stiprinājums ar 204 betona masīviem, kuru katra masa ir 45 tonnas, lokāli visa mola garumā novietoti tetrapodi – 1349 gabali 5-tonnīgo un 19 gabali 13-tonnīgo. Tāpat atjaunots grants ceļa segums 590 metru garumā. Visi šie darbi paveikti projekta pirmās kārtas ietvaros, kas ir no mola galvas daļas līdz vietai, kur mainās mola seguma veids – no grants uz betona. Otrās kārtas ietvaros, kas ir no šīs seguma maiņas vietas līdz mola pašam sākumam, pie stāvlaukuma, veicām mola sienu betonēšanu un ceļu betonēšanu. Tika ierīkots jauns apgaismojums un bākas elektrības pieslēgums. Ja līdz šim bāka darbojās, izmantojot baterijas, tad tagad tai ir izbūvēts elektrības pieslēgums.

Tā kā šādos objektos kompānija nav bijusi iesaistīta jau daudzus gadus, ļoti vērtīgs izrādījās BMGS vecāko darbinieku pieredze. 90% darbu Dienvidu mola atjaunošanā veicām pašu spēkiem un tikai 10% – apakšuzņēmēji. Objektā bija nodarbināti aptuveni 80 BMGS strādnieku un speciālistu. Simboliski, ka, pateicoties Dienvidu mola atjaunošanas projektam, Ventspilī atgriezās peldošais celtnis Astrahaņa, kas kādreiz, pirms 30 gadiem, bija pierakstīts Ventspils ostā. Gaidām, kad noslēgsies konkurss par Ziemeļu mola atjaunošanu, un ceram, ka peldošais celtnis Astrahaņa vēl kalpos Ventspilī. Bet tikmēr mēs gatavojamies nākamā projekta īstenošanai pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma – krasta nostiprinājuma izbūve zemes gabalā Dienvidu molā 5. Darbus plānots sākt septembrī. Saskaņā ar projekta grafiku darbiem jābūt paveiktiem 11 mēnešu laikā.

Dienvidu mola atjaunošanā 90% darbu veica BMGS strādnieki un speciālisti.