Drošības prasības ostā tiek ievērotas pilnā apmērā

04/03/2021

Pēc informācijas izplatīšanas par Ventspils brīvostas pārvaldes Ostas kontroles darba sākšanu esam saņēmuši iedzīvotāju jautājumus par to, vai fakts , ka Ventspils brīvostas pārvaldei vairs nav līguma ar Pašvaldības policiju par teritorijas uzraudzību, nepazeminās drošības līmeni ostā. Vēlamies kliedēt iedzīvotāju bažas un atkārtoti apliecināt – drošība ostā ir un būs pirmajā vietā.

  • Drošības prasības ostā nosaka normatīvie akti, tostarp starptautiskie, nevis brīvostas pārvalde. Ventspils brīvostas pārvalde nevar šajās prasībās neko pazemināt, tikai izpildīt. Ja runājam par drošības prasību ievērošanu, tad VBP tieši pretēji – ir ieviesusi virkni papildus pasākumu.
  • Iepriekš slēgtajiem līgumiem ar Pašvaldības policiju nav tiešas saistības ar paaugstinātas bīstamības objektiem vai bīstamo kravu apriti ostā. Katrā ostas terminālī ir sava apsardze un savs aizsardzības plāns, kas tiek gan pildīts, gan uzraudzīts. Pašvaldības policija līguma ar Ventspils brīvostas pārvaldi ietvaros neuzraudzīja ostas termināļus, no kuriem vairāki tiešām ir paaugstinātas bīstamības objekti.
  • Ventspils brīvostas pārvaldes un Pašvaldības policijas līgums paredzēja uzraudzīt kārtību ap Ventspils brīvostas valdījumā nodotajiem nekustamajiem īpašumiem publiskā Ventspils teritorijā, piemēram, ap rūpnīcu ēkām Kustes dambī, ap brīvostas administratīvajām ēkām, Ostas promenādē utml.

Vienlaikus gribam vērst uzmanību, ka Pašvaldības policija strādā saskaņā ar likumu “Par policiju” , kura 1.pantā rakstīts: “Policija ir apbruņota militarizēta valsts vai pašvaldības institūcija, kuras pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.” Lai godprātīgi pildītu likuma prasības Ventspils pilsētas, tostarp brīvostas teritorijā,  Pašvaldības policijai nav nepieciešams līgums ar Ventspils brīvostas pārvaldi.