Durbes ielā uz laiku tiks ierīkota vienvirziena satiksme

09/05/2019

No 13.maija Durbes ielā posmā no Kuldīgas līdz Rūpniecības ielai tiks ierīkota vienvirziena satiksmes kustība. Kustība tiks organizēta no Kuldīgas ielas uz Rūpniecības ielas pusi.

Tāpat tiks slēgta izbraukšana no Tukuma ielas un no Vārves ielas uz Durbes ielu. Apbraucamais ceļš tiks organizēts pa Lāčplēša ielu un Inženieru ielu. Plānotie satiksmes ierobežojumi būs spēkā apmēram vienu mēnesi.

Atgādinām, ka aptuveni līdz maija vidum turpināsies būvdarbi Durbes ielas posmā no Zvaigžņu līdz Kuldīgas ielai, kuru laikā satiksmes kustībai šis ielas posms nav pieejams. Slēgtas ir arī Zlēku un Ziru ielu izbrauktuves uz Durbes ielu, un nedarbojas luksofors Kuldīgas un Durbes ielu krustojumā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām sekot līdzi norādēm par posma apbraukšanas iespējām!

Durbes ielas pārbūve sākās pagājušā gada septembrī, darbus plānots pabeigt līdz š.g. jūlija vidum.  Visas ielas garumā tiks atjaunots asfaltbetona segums, izbūvētas vai atjaunotas gājēju ietves un veloceliņš, kā arī lietusūdens kanalizācija un jauns apgaismojums.  Krustojumā ar Dīķu ielu tiks uzstādīts jauns luksofors, un mainīta satiksmes organizācija pa joslām Durbes ielas krustojumos ar Dīķu, Rūpniecības un Zvaigžņu ielu.

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt remontdarbus Durbes ielā ieguva SIA “CTB” ar zemāko piedāvāto cenu EUR 1 240 347, 24. Durbes ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.