FDI Intelligence ierindo Ventspils brīvostu pasaules perspektīvāko speciālo ekonomisko zonu desmitniekā

20/10/2020

Financial Times grupas daļa FDI Intelligence publicējusi pētījumu “Brīvās ekonomiskās zonas 2020”. Ventspils brīvosta iekļauta pasaules perspektīvāko brīvo ekonomisko zonu desmitniekā, saņēmusi otru labāko vērtējumu Eiropas reģionā, nosaukta par labāko vietu lielo nomnieku biznesa attīstībai Eiropā, saņēmusi atzinību par specializāciju IT jomā, kā arī speciālbalvu par viedu attīstības stratēģiju īstenošanu.

FDI Intelligence pētījumu par speciālajām ekonomiskajām zonām pasaulē veic katru gadu ar mērķi identificēt perspektīvākās teritorijas investīcijām gan kopumā pasaulē, gan katrā reģionā atsevišķi. Šogad tajā piedalījās 61 speciālā ekonomiskās zona no visas pasaules. Katru pieteikumu izvērtē tiesnešu komisija, izvirzot vispārējos uzvarētājus, nosakot uzvarētājus atsevišķās kategorijās un piešķirot īpašās balvas.

Par perspektīvāko brīvo ekonomisko zonu pasaulē 2020.gadā atzīta DMCC Apvienotajos Arābu Emirātos. No Eiropas reģiona labāko desmitniekā iekļautas divas zonas – Lodzas ekonomiskā zona Polijā un Ventspils brīvosta. Sekojoši Lodzas ekonomiskā zona ieguvusi augstāko vērtējumu Eiropas reģionā, bet Ventspils brīvosta – otro vietu Eiropā.

Ventspils brīvosta arī nosaukta par labāko vietu tieši lielo nomnieku biznesa attīstībai Eiropā, atzīmējot brīvostas ieguldījumu infrastruktūras attīstībā. Īpašā atzinība Ventspilij piešķirta par pievēršanos IT jomas attīstībai, bet speciālbalva par viedu risinājumu ieviešanu attīstības stratēģiju izstrādē. Tiesneši īpaši atzīmējuši Ventspils brīvostas iesaistīšanos jaunu loģistikas koridoru izpētē.

FDI Intelligence ir Financial Times ltd. grupas daļa, kas specializējas jomās, kas saistītas ar tiešajām ārvalstu investīcijām un šo investīciju piesaisti.

Ar pētījuma rezultātiem kopumā iespējams iepazīties šeit www.fdiintelligence.com/article/78955 .