FDI Intelligence nosauc Ventspils brīvostu par labāko vietu lielo nomnieku biznesa attīstībai pasaulē

16/10/2019

Financial Times grupas daļa FDI Intelligence publicējusi pētījumu “Brīvās ekonomiskās zonas 2019”. Ventspils brīvosta nosaukta par labāko vietu lielo nomnieku biznesa attīstībai pasaulē un otru labāko vietu mazo un vidējo komersantu biznesa attīstībai Eiropā. Ventspils brīvostai piešķirtas arī speciālbalvas – par eksporta veicināšanu, klāsteru attīstību, pārrobežu sadarbību, ražošanas paplašināšanos, infrastruktūras attīstību un atbalstu jaunuzņēmumiem.

FDI Intelligence pētījumu “Brīvās ekonomiskās zonas 2019” veic katru gadu ar mērķi identificēt perspektīvākās teritorijas gan kopumā pasaulē, gan katrā reģionā atsevišķi. Šogad tajā piedalījās 85 speciālās ekonomiskās zonas no visas pasaules. Katru pieteikumu izvērtē tiesnešu komisija, izvirzot vispārējos uzvarētājus, nosakot uzvarētājus atsevišķās kategorijās un piešķirot īpašās balvas.

Par perspektīvāko brīvo ekonomisko zonu pasaulē 2019.gadā atzīta DMCC Apvienotajos Arābu Emirātos, aiz sevis atstājot Katovices Speciālo ekonomisko zonu Polijā. 

Kategorijā “TOP zonas lielo nomnieku uzņēmumu attīstībai” par perspektīvāko zonu globāli nosaukta Ventspils brīvosta. Tiesneši akcentējuši, ka Ventspils brīvosta ir viena no izmaksu ziņā vispievilcīgākajām teritorijām Eiropā, ja analizē pieejamos nodokļu atvieglojumus, īpaši pēc nomnieku specifiskajām prasībām celtās ražošanas ēkas un infrastruktūru. Pētījumā slavēts rūpnieciskās izlaides apjoma pieaugums, kā arī paredzamais nomājamo industriālo teritoriju palielinājums pēc jauno rūpniecisko ēku uzbūvēšanas. Šajā kategorijā aiz Ventspils brīvostas ierindojas Tanger Med zona Marokā. Savukārt Eiropas reģionā Ventspils brīvostai šajā kategorijā seko Walbrzych speciālā ekonomiskā zona InvestPark Polijā.

Arī kategorijā “TOP zonas mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai” Ventspils brīvosta ieguvusi ļoti augstu vērtējumu – otro vietu Eiropas reģionā. Par perspektīvāko Eiropā nosaukta Lodzas Speciālā ekonomiskā zona Polijā. Tiesneši akcentējuši Ventspils pašvaldības piedāvātos biznesa inkubācijas pakalpojumus jaunuzņēmumiem un mazajiem un vidējiem komersantiem, piemēram, iespēju izmantot Biznesa atbalsta centru visu diennakti, koprades un ofisa telpas. Slavēta arī ciešā sadarbība ar pašvaldību, kas veicina biznesam draudzīgas politikas ieviešanu.

Ventspils brīvosta saņēmusi arī FDI Intelligence redaktora izvēles balvu kategorijā “Eksporta veicināšana”, jo 2018.gadā Ventspils brīvostā rūpnieciskās izlaides apjoms palielinājās par 46% un piedzīvots augstākais eksporta pieaugums uz vienu iedzīvotāju starp Latvijas pilsētām, vairāk nekā 90% saražotā tiek eksportēts.

FDI Intelligence vēl papildus nosaucis speciālo balvu saņēmējus 37 kategorijās. Ventspils brīvosta ieguvusi speciālbalvas piecās kategorijās.

Speciālbalva “Klāsteru attīstība” piešķirta, novērtējot paveikto IKT uzņēmumu attīstības veicināšanā. Īpaši uzteikta sadarbība starp Biznesa atbalsta centru, Ventspils Augstskolu, Digitālo centru un citām institūcijām, lai sekmētu IKT attīstību, kā arī plānotā zinātnes un inovāciju centra celtniecība.

Speciālbalva “Pārrobežu sadarbība” Ventspils brīvostai dota par aktīvu dalību dažādās starptautiskās iniciatīvās, īpaši veicinot sadarbību ar Āzijas valstīm.

Speciālbalva “Ražošanas paplašināšanās” piešķirta, akcentējot uzņēmumu apņemšanos paplašināt esošo darbību tieši Ventspilī. Šādi piemēri Ventspilī ir vairāki – piemēram, Bucher Municipal, vai Hansamatrix Ventspils.  

Speciālbalva “Infrastruktūras attīstība” Ventspils brīvostai FDI Intelligence pētījumā nav pirmo gadu. Arī šoreiz tiesneši slavējuši Ventspils brīvostas aktivitātes jaunu ražošanas telpu būvniecībā un infrastruktūras pielāgošanā nomnieku vajadzībām.

Piektā speciālbalva Ventspilij piešķirta par atbalstu jaunuzņēmumiem. Šo balvu Ventspils saņēmusi galvenokārt par 2018.gadā atvērto Biznesa atbalsta centru, kas piedāvā plašu pakalpojumu klāstu jaunuzņēmumiem.

Arī citas Latvijas speciālās ekonomiskās zonas pieteikušās FDI Intelligence vērtējumam. Liepājas speciālā ekonomiskā zona saņēmusi balvu par aviācijas attīstību, kā arī speciālbalvas par infrastruktūras attīstību un ostas attīstību. Savukārt Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona saņēmusi speciālbalvas par biznesa stimulēšanu un talantu piesaisti.

Arī iepriekš Ventspils brīvosta FDI Intelligence pētījumā ieguvusi augstus vērtējumus, kas apliecina stabilu brīvostas konkurētspēju starptautiskajā tirgū un pareizi īstenotu attīstības stratēģiju.

FDI Intelligence ir Financial Times ltd. grupas daļa, kas specializējas jomās, kas saistītas ar tiešajām ārvalstu investīcijām un šo investīciju piesaisti.