Financial Times pētnieki Ventspils brīvostai piešķir vairākas speciālbalvas

12/10/2017
Britu laikraksta Financial Times izdevums fDi Intelligence 9.oktobrī publicēja pētījumu „2017.gada globālās brīvās zonas”. Pētījumā augsti novērtēta Ventspils brīvosta, kurai piešķirtas trīs speciālbalvas – par loģistiku, infrastruktūras attīstību un pārrobežu sadarbību.

fDi Intelligence jau vairākus gadus pēc īpaši izstrādātiem kritērijiem veic pētījumu, kurā noskaidro daudzsološākās un investoru piesaistē veiksmīgākās brīvās ekonomiskās zonas visā pasaulē. Atsevišķas speciālās ekonomiskās zonas, kas pētījumā neieguva visaugstāko punktu skaitu, bet tomēr ar savu darbību un sasniegtajiem rezultātiem tika augstu novērtētas, saņēma  atzinības īpašās nominācijās. Ventspils brīvosta ieguva trīs šādas speciālās balvas.

FDI Ventspils brīvostai piešķīris speciālo balvu loģistikā. Kā viens no veiksmīgajiem brīvostas darbības piemēriem šajā nozarē tiek minēta prāmju satiksme starp Ventspili un Nīneshamni, Zviedrijā. Prāmju līniju operators “Stena Line” Ventspili ir izvēlējies kā stratēģisko ostu satiksmei ar Skandināviju. Palielinātais reisu skaits līdz pat 12 reizēm nedēļā abos virzienos un ļoti īsais pārbrauciena laiks – vien 8,5 stundas, ir būtiski faktori, kravu pārvadātājiem izvēloties ostu. To pierāda arī 2016. gads, kad Ventspils ostā tika sasniegts jauns ar prāmjiem pārvadāto kravu (ro-ro) rekordapjoms, kas ir arī lielākais Latvijā, un pasažieru rekordapjoms – lielākais Ventspils ostas vēsturē.

Ļoti augstu novērtēts ir Ventspils brīvostas darbs infrastruktūras attīstībā. Labi sakārtota infrastruktūra ir viens no brīvostas veiksmīgas darbības stūrakmeņiem, tāpēc aizvien turpinās investīcijas ostas infrastruktūras izbūvē un atjaunošanā, tādējādi uzlabojot termināļu darbību un konkurētspēju. Tiek uzturētas hidrobūves un sliežu ceļi, attīstītas piestātnes, jau īstenots un tikko kā uzsākts jauns, kārtējais termināļu un industriālo zonu pievedceļu rekonstrukcijas un būvniecības projekts. Ventspils ir TEN-T transporta pamattīkla osta Eiropas Savienības ziemeļu daļā - uzņēmumiem tiek piedāvātas kompleksas transporta risinājumu iespējas, izmantojot jūras, autoceļu, dzelzceļa un avio satiksmes savienojumus. Infrastruktūras attīstība ir Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte, un to novērtē arī Financial Times pētnieki.

FDI atzinīgi novērtējis Ventspils brīvostas pārvaldes darbu pārrobežu sadarbības veicināšanā. Jau ziņots, ka Ventspils brīvostas pārvalde parakstījusi trīspusēju līgumu ar Ķīnas – Baltkrievijas industriālo parku “Lielais akmens” un Ventspils Augsto tehnoloģiju parku. Līgums paredz sadarbību dažādās jomās t.sk., kopīgu loģistikas risinājumu izstrādi un ieviešanu, kā arī pieredzes apmaiņu, kas ir būtiski, lai Ventspils varētu iekļauties “Jaunā zīda ceļa” loģistikas ķēdē gan kā ātrākais jūras ceļš uz Zviedriju, gan kā iespējamā loģistikas parka vieta. Tāpat FDI uzsver Ventspils brīvostas globālās mārketinga kampaņas un dalību starptautiskā mēroga konferencēs, izstādēs un citos pasākumos.

Jāpiebilst, ka FDI pētījumā Ventspils brīvosta arī iepriekš ir ieguvusi ļoti augstu novērtējumu, kas apliecina stabilu brīvostas konkurētspēju starptautiskajā tirgū un pareizi īstenotu attīstības stratēģiju.

FDI pētījumā tika vērtētas speciālās ekonomiskās zonas, valsts institūcijas un investīciju piesaistes struktūras. FDI Intelligence ir Financial Times ltd. grupas daļa, kas specializējas jomās, kas saistītas ar tiešajām ārvalstu investīcijām un šo investīciju piesaisti.