Gada spilgtākie notikumi Ventspils ostā 2019. gadā

27/12/2019

Aizvadīts spraigs un daudziem notikumiem bagāts gads, kas paliks ostas un pilsētas vēsturē. Gada nogale ir brīdis, kad atskatīties uz svarīgākajiem notikumiem un sasniegumiem ostas darbībā.

Rekonstruē Ziemeļu molu

Šajā gadā ostā sākta vienas no stratēģiski nozīmīgākajām un lielākajām Ventspils ostas hidrobūvēm – Ziemeļu mola – atjaunošana, kas ilgs vēl līdz pat 2020. gada beigām. Tas ir turpinājums jau pērn iesāktajam darbam ostas vārtu atjaunošanā, jo 2018. gadā atdzimšanu piedzīvoja Dienvidu mols. Abus molus atjaunoja vietējais uzņēmums AS BMGS. Ziemeļu mols tiek stiprināts ar 45 tonnu smagiem dzelzbetona masīviem, 855 tetrapodiem, kas sver 13 tonnas, un 2150 tetrapodiem, kas sver 5 tonnas. Ziemeļu mola atjaunošanas darbu kopējās izmaksas plānotas 12,86 miljonu eiro apmērā. Tā ir daļa no ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Ventspils ostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana.

Attīstās ražošana

Ventspils brīvosta turpina pilsētā attīstīt ražošanu ar augstu pievienoto vērtību. Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā uzsākta divu jaunu ražošanas ēku būvniecība. Ēkas nr. 6 pamatos jūnija beigās, bet ēkas nr. 7 pamatos – septembra beigās tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Trešā ražošanas ēka, kuras būvniecību Brīvosta uzsākusi šajā gadā, atrodas lidostas industriālajā zonā, Ganību ielā 103. Tur svinīgais pasākums ar vēstījuma kapsulas iemūrēšanu ēkas pamatos norisinājās novembra beigās.

Ventspils kartē jaunas ielas

Ventspils pilsētas teritorijas kartē, pateicoties Brīvostas ieguldījumam, šogad iezīmētas divas jaunas ielas – Apļa iela un Rāvas iela. Šo ielu izbūve ir pirmais solis, lai apgūtu kvartālu starp Rūpniecības, Durbes un Lāčplēša ielu. Šī teritorija būs piemērota uzņēmējdarbības attīstībai un var būt saistoša investoriem, kuri vēlas mūsu pilsētā attīstīt ražotnes. Aptuveni 300 m garā Apļa iela ir pilnībā izbūvēta no jauna, savukārt Rāvas ielas neliels posms 87 m garumā eksistēja jau iepriekš. Projekta īstenošanas laikā tas tika rekonstruēts, no jauna izbūvēta ielas pamatdaļa 313 metru garumā. Brīvosta turpina ostas pievedceļu izbūves projektu arī citos ceļu posmos. Šajā gadā tika realizēta Kurzemes ielas pārbūve 2,4 km garumā, Durbes ielas rekonstrukcija 1,4 km garumā, kā arī sākta Ostas ielas un Krišjāņa Valdemāra ielas 12 teritorijas izbūve. Ielu būvniecība veikta ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros.

Nebijušas kravas

Šajā gadā brīvostas termināļos sagaidītas jaunas kravas. Jūlijā pie 11. dziļūdens piestātnes Ventas labajā krastā pietauvojās Dānijas kuģis Oraholm, kas pirmo reizi ostas vēsturē no Sulu termināļa uzņēma saulespuķu eļļas kravu, lai nogādātu to patērētājiem Eiropā. Šis notikums ostai un kompānijai Overseas Estates, kas saimnieko Sulu terminālī, nozīmīgs arī ar to, ka ar šo brīdi Sulu terminālis ne tikai izkrauj ostā ienākušos kuģus, bet arī iekrauj tajos kravu, lai pa jūras ceļu nosūtītu patērētājiem. Jauna veida kravas, pielāgojoties tirgus prasībām, apkalpo arī AS Ventspils Grain Terminal. Piemēram, oktobrī Graudu terminālī sagaidīts kuģis, kas trīs dažādās rūmēs uzņēma trīs dažādas kravas – rapšu raušus, kukurūzu un pupas. Turklāt pupas mūsu ostā pārkrautas pirmoreiz.

Spožas pārmaiņas Jahtu ostā

Ar katru gadu turpina pieaugt Ventspils Jahtu ostas apmeklētība un atpazīstamība. Jau līdz septembra sākumam ostu šogad bija apmeklējušas 480 jahtas, pārspējot pagājušā gada sezonas kopējos rādītājus. Šogad Ventspils Jahtu ostā uzsākta Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības projekta Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā īstenošana. Ir pabeigta ceturtās piestātnes pilnīga rekonstrukcija. Līdzās tai uzstādīti trīs pontoni, tādējādi nodrošinot papildu 26 jahtu un kuteru stāvvietas. Līdz tam ostā varēja uzņemt līdz 25 peldlīdzekļiem. Tāpat šogad iegādāts un uzstādīts pārvietojamais celtnis ar 35 tonnu celtspēju un jahtu glabāšanas paliktņi. Izbūvēts arī jauns doks. Līdz ar ostas rekonstrukciju uzņēmums New Yacht Marina, kas jau piekto sezonu saimnieko Jahtu ostā, nu var pilnveidot un popularizēt jahtu ziemas glabāšanas pakalpojumu.

Labākā vieta nomniekiem

Ietekmīgais izdevējs Financial Times izdevums FDI Intelligence savā ikgadējā pētījumā Brīvās ekonomiskās zonas 2019 Ventspils brīvostu šā gada rudenī nodēvējis par labāko vietu pasaulē lielo nomnieku biznesa attīstībai, kā arī ierindojis otrajā vietā Eiropā mazo un vidējo komersantu biznesa attīstībai. Brīvostai piešķirtas arī specbalvas – par eksporta veicināšanu, klāsteru attīstību, pārrobežu sadarbību, ražošanas paplašināšanu, infrastruktūras attīstību un atbalstu jaunuzņēmumiem. Kopumā šogad pētījumā tika iekļautas 85 brīvās ekonomiskās zonas no visas pasaules.

Ostas kapteiņa stūre

Vasaras vidū – 15. jūlijā – savu pēdējo darbadienu aizvadīja ilggadējais ostas kapteinis Arvīds Buks. Savam iemīļotajam darbam, kas visu mūžu bijis saistīts ar jūru, viņš atdevis 64 gadus, no tiem 27 gadus viņš bija Ventspils ostas kapteinis. Saņemot Atzinības rakstu no Ventspils domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga, Buks pateicās simtiem cilvēku, ar kuriem viņš strādājis gan jūrā, gan krastā. Buka vietā pie ostas kapteiņa stūres stājās Gunārs Trukšāns – pieredzējis jūrasbraucējs, kapteinis tālbraucējs no jūrnieku dzimtas.

Atceras Sarkanās bākas laikus

Šā gada Jūras svētki bija īpaši ar kādu nozīmīgu pasākumu – atmiņu vakaru teātra namā Jūras vārti, kurā pulcējās vairāk nekā 200 bijušie kolhoza Sarkanā bāka darbinieki – bijušie kapteiņi, stūrmaņi, mehāniķi, zvejnieku sievas, kantora darbinieces, konservu un remonta ceha un citu kolhoza apakšvienību darbinieki. Kādreizējā kolhozā savulaik strādājuši līdz pat 2000 cilvēku. Daļa no viņiem pēc neatkarības atgūšanas turpināja darbu Ventspils brīvostas pārvaldē un ostā strādā joprojām.

Paplašinās ražotnes

Milzu lēcienu savā attīstībā šajā gadā piedzīvoja uzņēmums HansaMatrix, kas darbojas brīvostas ekonomiskajā teritorijā. Gada sākumā uzņēmums parakstīja līgumu ar Eiropas Investīciju banku par 10 miljonu eiro aizņēmumu, no kuriem 3,5 miljoni eiro jau šogad ieguldīti jaunu iekārtu iegādei, nomainot vecās paaudzes montāžas robotus pret jaunās paaudzes robotiem, uzstādīta arī jauna rentgena iekārta produkcijas kvalitātes pārbaudei un citas iekārtas. Strauji pieaudzis arī darbinieku skaits, un vasarā jo īpaši aktīvi uzņēmums piedāvāja vairākas vakances gan vienkārša darba darītājiem, gan speciālistiem. Attīstību šogad piedzīvojis arī komunālo mašīnu ražošanas uzņēmums Bucher Municipal. Marta beigās uzņēmums nodeva ekspluatācijā piebūvi 3000m platībā ražošanas paplašināšanai.

Sankcijas un vadības maiņa

Straujas izmaiņas Brīvostas pārvalde piedzīvoja šā gada pēdējās nedēļās. 9. decembrī Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētājam Aivaram Lembergam un pašai Brīvostai tika uzliktas ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja sankcijas. Lembergs atkāpās no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata, valde no amata atbrīvoja arī brīvostas pārvaldnieku Imantu Sarmuli. Tika grozīts likums, brīvostas valdē atstājot tikai ministriju pārstāvjus. Par jauno Ventspils brīvostas pārvaldnieku iecelts Andris Purmalis. 18. decembra vakarā sankcijas pret Ventspils brīvostu un tās pārvaldi atceltas. Lai nošķirtu ostas funkcijas no tās pārvaldītāja, valdība lēma par jaunas VAS Ventas osta izveidi.

Darbu Brīvostas pārvaldes kapteiņdienestā beidza ilggadējais ostas kapteinis Arvīds Buks, kas jūrai un ostai nokalpojis 64 darba gadus.

Rekonstruēta viena no nozīmīgākajām pilsētas un ostas tranzītielām – Kurzemes iela.

Šajā gadā uzsākta Ziemeļu mola atjaunošana, kas ilgs līdz pat 2020.gada beigām.