Galvenais uzdevums – atsākt Ventspils ostas funkcionēšanu ikdienas režīmā

18/12/2019

Ar jaunas valdes vadības un pārvaldnieka apstiprināšanu Ventspils brīvostas pārvalde turpina darbu ostas darba nepārtrauktības nodrošināšanai līdz visu funkciju, tiesību un saistību nodošanai jaundibinātajai valsts akciju sabiedrībai “Ventas osta”.  Šobrīd galvenais uzdevums ir panākt, ka Ventspils osta atsāk efektīvu funkcionēšanu.

Apstiprināta jauna valde un pārvaldnieks

2019.gada 14.decembrī spēkā stājās grozījumi likumā “Par ostām”, kas nosaka, ka Ventspils brīvostas valde sastāv no četriem valdes locekļiem - ekonomikas ministra, finanšu ministra, satiksmes ministra un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra izvirzīti pārstāvjiem. 17.decembrī notika Ventspils brīvostas valdes sēde, kurā par Ventspils brīvostas valdes priekšsēdētāju iecelta satiksmes ministra izvirzītā pārstāve Inguna Strautmane, bet vietnieku – finanšu ministra izvirzītais pārstāvis Ģirts Valdis Kristovskis. Pārējo divu valdes locekļu pienākumus turpina pildīt ekonomikas ministra pārstāvis Rūdolfs Nerets un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pārstāve Laila Spaliņa.

Par Ventspils brīvostas pārvaldnieku valde iecēla Andri Purmali, kurš kopš 2004.gada vada Rīgas brīvostas pārvaldes iekšējās drošības dienestu. A.Purmalim ir arī iepriekšējā pieredze dažādu organizāciju reorganizācijā un risku pārvaldībā kā Latvijā, tā arī Ukrainā un Lietuvā.

Līdz 8.janvārim sadarbība ar Ventspils brīvostas pārvaldi nav pakļauta sankciju riskam

“Veicot iepriekšminētās izmaiņas, varam apliecināt, ka sadarbība ar Ventspils brīvostas pārvaldi nav saistīta ar ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstā minētām fiziskām personām. Esam pateicīgi visiem sadarbības partneriem par pacietību, izpratni un elastību reaģēt šajā ārkārtas situācijā, no savas puses darīsim visu iespējamo, lai jau tuvākajā laikā osta atsāktu normālu darbību. Šajā brīdī vēlamies īpaši uzsvērt, ka darījumi ar Ventspils brīvostas pārvaldi līdz 8.janvārim nav pakļauti iepriekšminētajiem riskiem,” uzsver A.Purmalis, aicinot stividorkompānijas un termināļus skaidrot situāciju arī saviem sadarbības partneriem. 19.decembrī pārvaldnieks uz tikšanos aicina visu Ventspils ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjus, lai pārrunātu esošo situāciju un tālākās darbības plānus.

Izveidota VAS “Ventas osta” Ventspils brīvostas pārvaldes funkciju pārņemšanai

Lai nepārprotami nošķirtu ostas funkcijas no tās pārvaldītāja – Ventspils brīvostas pārvaldes, kas iekļauta sankciju sarakstā, valdība lēmusi par jaunas valsts akciju sabiedrības (VAS) “Ventas osta” izveidi Ventspils ostas pārvaldīšanai. Jaunās VAS “Ventas osta” uzdevums būs pārvaldīt Ventspils ostas teritoriju, pilnībā vai daļēji pārņemot šobrīd Ventspils brīvostas pārvaldes funkcijas. Jaunās valsts kapitālsabiedrības izveides mērķis ir pēc iespējas samazināt sankciju iespējamās negatīvās sekas uz Latvijas tranzīta sektoru un ekonomiku kopumā. Ventspils brīvostas likuma grozījumos ir noteikts, ka VAS “Ventas osta” pildīs ostas pārvaldnieka funkcijas, kā arī būs tiesīga slēgt līgumus ar ostas klientiem un veiks visas nepieciešamās darbības, lai pakāpeniski pārņemtu saistības pret ostas klientiem.

Pārejas posms mantas, tiesību un saistību pārņemšanai

Prognozējams, ka vairākus mēnešus būs nepieciešams pārejas posms, kurā paralēli darbosies gan Ventspils brīvostas pārvalde, gan jaundibinātā valsts akciju sabiedrība. Paredzēts, ka VAS ”Ventas osta” Ventspils brīvostas pārvaldes mantas, tiesības un saistības pārņems pa daļām, arī darbinieki – speciālisti, tehniskais personāls u.c. pāries darbā uz VAS “Ventas osta” pakāpeniski. Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas procesa ietvaros normatīvajos aktos noteiktā kārtībā tiks lemts par Ventspils brīvostas pārvaldes aktīvu nodošanu jaunajai valsts kapitālsabiedrībai. Ventspils brīvostas pārvaldes darbiniekiem nav pamata satraukties par palikšanu bez darba jaunās VAS “Ventas osta” izveides dēļ, jo labi speciālisti būs nepieciešami arī turpmāk.

Sadarbība ar pašvaldību, kultūras un sporta organizācijām nemainīgi būtiska

A.Purmalis uzsver, ka jebkurai ostai, bet jo īpaši Ventspilij, sadarbība ar vietējo pašvaldību ir īpaši būtiska, un šajā ziņā nekas nemainīsies arī turpmāk. Tāpat nav nekāda pamata domāt, ka pārmaiņu dēļ ostas vadība zaudētu interesi par reklāmu sporta un kultūras pasākumos, skaidro A.Purmalis. Tomēr šobrīd galvenais uzdevums ir panākt ostas normālas darbības atjaunošanu, kam tiek veltītas visas pūles un darbības, strādājot ārkārtas režīmā.