Ganību ielas 103 ražošanas ēkas būvprojektam tiek veikta ekspertīze

07/09/2018

Projektā “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī” (projekta Nr. 3.1.1.5./16/A/013) būvprojektam tiek veikta ekspertīze. 

Vienlaicīgi turpinās arī darbs pie nomnieka piesaistes ražošanas ēkai. Nākamie soļi projekta īstenošanā ir būvprojekta saskaņošana būvvaldē un būvniecības iepirkuma veikšana.