Gatavo materiālus pievedceļu nodošanai ekspluatācijā pēc būvdarbu pabeigšanas

30/11/2022

Noslēgumam tuvojas apjomīgais Ventspils brīvostas pievedceļu būvniecības un atjaunošanas projekts, kura ietvaros atjaunoti jau 18 ielu posmi Ventspilī. Abos 2022.gada objektos strādāja būvfirma SIA “CTB” – tika pabeigta virskārtas atjaunošana un deformācijas šuvju nomaiņa uz Ventas tilta un Kaiju ielas pārbūve. Objekti satiksmei ir pieejami, šobrīd tiek gatavoti materiāli pievedceļu nodošanai ekspluatācijā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.