Idejas, kas pārtop jaunās ražotnēs

24/03/2015
Vairāku rūpniecisko ražotņu veiksmes stāsti Ventspils brīvostas teritorijā aizsākušies Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Biznesa inkubatorā, kurā ar valsts un pilsētas pašvaldības finansiālo atbalstu jaunie uzņēmumi uzņem spēkus pirms sērijveida ražošanas uzsākšanas.

Kā sākumposms Ventspilī izveidotajā daudzpakāpju sistēmā, piesaistot un atbalstot rūpnieciskās ražotnes Ventspils brīvostas industriālajām zonām, jau četrus gadus kalpo Ideju studija, kas darbojas VATP.

Pirmais pakāpiens pretim veiksmei

Reizēm jaunajam uzņēmējam ir ideja, taču, lai to pārveidotu par pārliecinošu biznesa projektu, ar kuru var pretendēt uz Biznesa inkubatora atbalstu, pietrūkst pieredzes, vajadzīgo kontaktu un zināšanu, nav piemērotas komandas vai partneru, nav pietiekami izpētīts tirgus un pamatotu finanšu aprēķinu. Citiem vārdiem, līdz Biznesa inkubatoram topošais uzņēmējs neaizvelk, taču kāds dzīvotspējīgs grauds viņa idejā ir, tāpat kā ārkārtīgi liela vēlme attīstīt savu biznesu. Iegūt trūkstošās zināšanas un sagatavoties startam Biznesa inkubatorā jaunajam uzņēmējam vai idejas autoram palīdz VATP Ideju studija.

Ideju studija jeb pirmsinkubators ir izveidots 2011. gadā Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbības kopprojektā, stāsta Ideju studijas vadītājs Mārtiņš Velde. Pirmos divus gadus pirmsinkubators pastāvēja no ES programmas līdzekļiem, nākamos divus gadus tam finansiālo palīdzību sniedza Ventspils pašvaldība.

Ideju studijas redzeslokā nonāk trīs kategorijas esošo vai po­tenciālo uzņēmēju – tie, kuriem pa­gaidām nav sava uzņēmuma, taču ir vēlēšanās uzsākt savu biznesu; tie, kuri jau ir sākuši īstenot savu biznesa ideju, taču viss nenotiek tik raiti, kā to gribētos, vai arī gribas kaut ko uzlabot; visbeidzot trešā grupa – tie pārsvarā ir Rīgas vai ārzemju uzņēmumi, kas vēlas izmantot Ventspils Biznesa inkubatora iespējas. Ideju studija palīdz visiem, izvirzot tikai vienu nosacījumu – ražošanai un darba vietām ir jātop Ventspilī.

Tomēr studijas galvenā mērķ­auditorija ir ideju autori, norāda Velde. Atbalsts, kuru viņi saņem pirmsinkubācijas periodā, izpaužas kā konsultācijas konkrētos jautājumos un kontakti ar jau esošo uzņēmumu pārstāvjiem izvēlētajā nozarē. «Viena tāda tikšanās var sniegt lielāku priekšstatu par visu nozari nekā vesela grāmata,» uzskata Velde. Individuālās konsultācijas laikā speciālisti noskaidro, cik nopietnas ir idejas autora ieceres. Ja ir pozitīvs slēdziens, tad turpina strādāt ar viņu padziļināti, palīdzot attīstīt ideju līdz pirmajiem soļiem biznesā.

Turklāt Ideju studija organizē regulārus apmācību seminārus un kursus par tēmām, kas ir svarīgas iesācējiem biznesā. Šogad mācību cikls jau ir iesācies ar nesen notikušo semināru Kā saskatīt biznesa iespējas. No aprīļa līdz oktobrim notiks vēl sešas nodarbības. Pērn šādus seminārus un kursus apmeklēja 220 cilvēku. Individuālās tikšanās notika aptuveni ar 60 ideju autoriem, bet padziļināts darbs notika ar 25 no viņiem. Pieci uzņēmēji, kuri saņēma atbalstu, turpina savu darbību.

Spilgtākais piemērs, kā ideja izaug līdz konkrētam biznesa plānam, kas tagad pārtop reālā ražotnē, ir uzņēmums ParkIT. Veiksmīgi darbojas arī Normunda Rozenšteina Fitnesa konsultants, kuram Ideju studija palīdzēja piesaistīt finansējumu un organizēt mārketingu, IT jomas uzņēmums 4H Tehnology, kuram sākumā piedāvāja biroja telpas.

Ideju studija darbojas tikai četrus gadus, tik īsā laikā kļūstot par pirmo pakāpienu pretim veiksmei uzņēmumiem, kuri atver savas ražotnes Ventspils brīvostas industriālajās zonās un rada jaunas darba vietas.

Mārtiņš Velde aicina izmantot Ideju studijas iespējas.

No nulles līdz augstai pievienotajai vērtībai

Patlaban Ventspils brīvostas teritorijas industriālajās zonās veiksmīgi darbojas un attīstās uzņēmumi, kuri savulaik saņēmuši finansiālo atbalstu Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP) Biznesa inkubatorā (BI). No ražotnēm un IT uzņēmumiem, kas savu darbību uzsāka BI, vislielāko apgrozījumu sasnieguši Ventspils metināšanas rūpnīca, EuroLCDs un TestDevLab.

Faktiski no nulles līdz nopietnām ražotnēm vai IT uzņēmumiem Ideju studijā un BI izauguši arīParkIT un Aspired. Sākuši ar pliku ideju, tagad šie uzņēmumi ražo produkciju ar augstu pievienoto vērtību. Jaunais uzņēmums ParkIT sevi labi pieteicis pilsētā, piedāvājot āra trenažierus un citas metāla detaļas pilsētas sabiedriskajiem objektiem, bet tagad at­tīstās kā nopietna metālapstrādes ražotne. Produkciju ar augstu pievienoto vērtību ražo IT jomā strādājošais uzņēmums Aspired – piedāvājot interaktīvos stendus muzejiem un zinātniskajiem centriem. Pēdējais laika ziņā veiksmīgais projekts tika pabeigts sadarbībā ar Laimas šokolādes muzeju. Uzņēmums arī organizē Tehniskās jaunrades dienas un radošās darbnīcas skolēniem un jauniešiem.

No 2015. gada marta līdz oktobrim ir pieejams BI finansiālais atbalsts 20 jaunajiem uzņēmumiem Ventspilī un Talsos, kas nav vecāki par diviem gadiem. Kopējā summa no pieejamās finansiālās palīdzības – 300 000 eiro. Ventspils BI aicina Ventspils un novada uzņēmējus pasteigties izmantot šo iespēju savu ražotņu attīstībai, jo finansējuma piešķiršanas periods ir salīdzinoši īss. Nākamā BI atbalsta programma paredzēta uz pieciem gadiem – no 2016. līdz 2020. gadam – ar daudz labvēlīgākiem nosacījumiem uzņēmumiem. BI atbalsts apmērā līdz 80–85% būs pieejams dažādu uzņēmumu izdevumu kompensācijai.

Parādi savu uzņēmēja gēnu!

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Ideju studija sadarbībā ar Stratēģiskās izglītības centru un ar Ventspils pašvaldības atbalstu aicina uzņēmējus piedalīties apmācību kursā Kā izveidot/attīstīt biznesu un kļūt par veiksmīgu uzņēmēju. Kurss paredzēts tiem, kas plāno uzsākt biznesu tuvāko 1–2 gadu laikā, kā arī jau esošajiem uzņēmējiem. Apmācību kursā gūsiet atbildes uz jautājumiem: Kā saprast, vai biznesa ideja ir laba? Kā piesaistīt naudu? Kā pārdot savu preci vai pakalpojumu? Kā piesaistīt partnerus un komandu?

Kursa tēmas:

  • Veiksmīga biznesa pamats – labs biznesa plāns! – 11. aprīlis.
  • Mārketinga pamati. Jaunās tehnoloģijas un jaunie mediji jūsu
  • biznesā. Klasiskie mārketinga instrumenti – 18. aprīlis.
  • Biznesa komandas un partnerību veidošana. Pārdošanas stratēģija
  • un māksla. Eksporta pamati – 25. aprīlis.
  • Finanšu plānošana un naudas piesaiste – 9. maijs.
  • Darbības plānošana. Biznesa attīstības scenāriji/fāzes.
  • Prezentācijas – 16. maijs.
  • Pirmie rezultāti – progresa apspriešana – 24. oktobris.

Kursu pasniegs zinoši pasniedzēji praktiķi: Tatjana Boguševiča (Latvija), Rolands Laķis (Latvija), Zulfukar Tosun (Vācija), Artūrs Geisari (Latvija).

Nodarbības notiks Ventspils Galvenajā bibliotēkā, Akmeņu ielā 2. Pieteikšanās apmācībām līdz 6. aprīlim. Kopējā kursu dalības maksa Ventspils un Talsu novada iedzīvotājiem 30 EUR, pārējiem 70 EUR. Pirmās divas nodarbības ir bezmaksas.

Šāda veida apmācību kurss ir organizēts arī citviet Latvijā un guvis plašu atsaucību. Semināru ciklu iesaka apmeklēt arī tā absolventi.

 

Artūrs Kinšakovs,

SIA A.V. Noma valdes loceklis:

– Šis seminārs stiprināja pārliecību, ka esam uz pareizā ceļa savas idejas realizēšanai. Semināra laikā bija iespēja prezentēt savu ideju citiem dalībniekiem, kā arī saņemt atsauksmes un ieteikumus pakalpojuma uzlabošanai. Ieteiktu potenciālajiem semināra apmeklētājiem apmeklēt šo kursu, lai saprastu, vai ir uzņēmēja gēns vai tomēr jādara dzīvē kas cits.

 

Aleksandrs Zelinskis,

SIA FiveConsult.lv izpilddirektors:

 - Personīgi man, cilvēkam ar vairāk nekā 10 gadu praktisko pieredzi uzņēmējdarbībā, kursi parādīja vēl dažas metodes un veidus, kā uzsākt un attīstīt biznesu, kurus neesmu pielietojis. Papildus tam atradu mentorus jaunam projektam. Pēc manām domām, uzdrīkstēšanās uzsākt kaut ko jaunu parasti ir pats grūtākais solis. Konkrēti šis kurss dod ieskatu visās svarīgākajās nozarēs, kas būtu jāzina, palīdz iepazīties ar noderīgiem cilvēkiem tieši jūsu idejas realizēšanai, kā arī dod to motivāciju, kuras parasti pietrūkst pirmajam solim.

 

Biznesa inkubatora palīdzība – visaptveroša

Gvido Grīnbergs,

SIA Aspired valdes priekšsēdētājs

– Biznesa inkubatora jaunā atbalsta programma 2015. gadā paredzēta uzņēmumiem, kas nav vecāki par diviem gadiem, tādēļ mēs tajā nevaram piedalīties. Tomēr mūsu uzņēmuma tapšanas pirmajos divos gados Biznesa inkubatora palīdzība bija nenovērtējama un visaptveroša. SIA Kurzemes Democentrs tika izveidota 2012. gada novembrī. 2014. gada februārī mēs nodēvējām savu uzņēmumu par SIA Aspired, jo sākām domāt par savas produkcijas eksportu, bet iepriekšējo nosaukumu ārzemju partneriem bija diezgan grūti uztvert. Būdami Ventspils Augsto tehnoloģiju parka Biznesa inkubatorā, izmantojām tā iespējas ne tikai sava biroja ierīkošanai, bet arī to topošo iekārtu prototipu izgatavošanai, kuras tagad ražo Aspired, kā arī jaunu mūsu produkcijas noieta tirgu apgūšanai. Biznesa inkubators mums piedāvāja savu datubāzi un kontaktus potenciālo partneru meklējumiem. Mēs arī piedalījāmies Biznesa inkubatora organizētajos semināros un kontaktu biržās, izmantojām tādu ikdienas palīdzību kā konsultācijas, pieredzes apmaiņa, vērsāmies pēc padomiem. Svarīgi arī tas, ka pašā Biznesa inkubatorā ir izveidojies iekšējais uzņēmumu tīkls, kurā mēs sadarbojamies un dalāmies pieredzē savā starpā. Piemēram, ja mums ražošanai ir vajadzīga elektronika vai plastmasa, tad mēs vēršamies pie attiecīgiem Biznesa inkubatora uzņēmumiem. Ikvienam jaunajam uzņēmumam ir vajadzīga palīdzība un atbalsts. Tādēļ iesācējuzņēmējiem ir vērts izmantot Ventspils Biznesa inkubatora iespējas.

 

FOTO: VATP Ideju studijas vadītājs Mārtiņš Velde