Iepazīstina ar dīzeļdegvielas ražotnes kompleksa projekta ieceri Ventspilī

14/10/2016
13.oktobrī Ventspils pašvaldības iedzīvotāji tika aicināti uz dīzeļdegvielas ražotnes kompleksa Baltic Clean Fuels projekta sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Projektā plānots investēt gandrīz miljardu eiro, vēlāk nodrošinot 300 jaunu darbavietu.

Baltic New Technologies padomes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs: "Jauna ražošanas kompleksa celtniecība ir stratēģiski nozīmīgs projekts, kas atbalstīts Ventspils, Latvijas un Eiropas līmenī. Mūsdienīga, Eiropas direktīvām atbilstoša dīzeļdegvielas ražotne veicinās Latvijas un Baltijas reģiona konkurētspēju, radīs jaunas darbavietas, palielinās ostas apgrozījumu, kā arī veicinās Ventspils un reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību. Ik gadu pašvaldības budžetā nodokļos tiks ieskaitīti vairāki miljoni eiro, uzlabojot ventspilnieku dzīves līmeni."

Sabiedriskajā apspriedē, kas norisinājās saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja pieņemto lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu, Ventspils iedzīvotāji tika iepazīstināti ar Baltic Clean Fuels projektu - jauna un mūsdienīga dīzeļdegvielas ražotnes kompleksa būvniecības ieceri. Kompleksu paredzēts būvēt Ventspils brīvostas teritorijā, rūpnieciskajā zonā līdzās projekta stratēģiskajam partnerim - Ventspils naftas termināls. Izejvielu un gatavās produkcijas glabāšana un pārkraušana plānota, izmantojot jau esošo infrastruktūru. Projekts paredz mūsdienīgu slēgtu tehnoloģiju, kas ļaus racionāli izmantot resursus - ogles un mazutu -, pārstrādājot tos augstas kvalitātes dīzeļdegvielā.

Projekta attīstītāji ir Latvijā reģistrēts uzņēmums - SIA Baltic New Technologies -, kas, piesaistot starptautiskās investīcijas, projektā plāno ieguldīt gandrīz miljardu eiro.

Jaunajā kompleksā tiks nodrošinātas vairāk nekā 300 jaunas darbavietas, tajā skaitā vietējiem nozares speciālistiem Ventspilī. Savukārt ražotnes celtniecības procesā plānots iesaistīt ap 1000 speciālistu. Tāpat jāuzver, ka būtiski pieaugs noslodze tiem uzņēmumiem, kas jau darbojas Ventspilī un tās apkārtnē.

"Pēdējo gadu laikā Ventspils ostā samazinās kravu apgrozījums, tāpēc jo sevišķi nozīmīga ir rūpniecisko uzņēmumu biznesa attīstība. Mūsu uzdevums ir, attīstot ostas infrastruktūru, jauniem investīciju projektiem piedāvāt vislabākās uzņēmējdarbības iespējas. Jaunā dīzeļdegvielas ražotne būs nozīmīgs sadarbības partneris Ventspils ostas uzņēmumiem, tā nodrošinās papildu importa un eksporta kravas, veicinās ostas attīstību un konkurētspēju kopumā. Tuvākajos gados šis viennozīmīgi būs lielākais investīciju projekts ostas attīstībai," atzīst Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis.

Kompleksa pamatā ir hidrokrekinga Veba Combi Cracking (VCC) tehnoloģija, kas ir drošākais un videi draudzīgākais šobrīd pieejamais tehnoloģiskais risinājums augstas kvalitātes dīzeļdegvielas ieguvei. Ogļu un mazuta pārstrādes rezultātā tiks saražota vairāk nekā 1 milj. tonnu gadā ar zemu sēra saturu, visiem Eiropas Savienības noteikumiem atbilstoša dīzeļdegviela.

Ar plašāku informāciju var iepazīties projekta attīstītāja Baltic New Technologies interneta vietnē www.bntech.lv. Rakstiskus priekšlikumus sabiedriskās apspriešanas ietvaros var iesniegt līdz 2016.gada 23.oktobrim Vides pārraudzības valsts birojā.