Iepirkumā par Dienvidu molu atjaunošanu Ventspilī par uzvarētāju atzīta AS “BMGS”

24/11/2017
Ventspils brīvostas pārvaldes izsludinātajā atklātajā konkursā par tiesībām veikt ostas Dienvidu mola atjaunošanu uzvarējusi AS “BMGS”, kas darbus piedāvā veikt par 2,4 miljoniem eiro. Plānots, ka būvdarbi Dienvidu molā varētu sākties šī gada beigās un ilgt līdz nākamā gada vidum.

Atklātajā konkursā par Dienvidu mola atjaunošanu savus piedāvājumus iesniedza divi pretendenti – AS “BMGS” un PS “LNK Industries group”. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkumu komisija   pieņēmusi lēmumu par  uzvarētāju atzīt un iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kas piedāvājis  zemāko līgumcenu, t.i. AS “BMGS”.

Dienvidu mols Ventspilī ir viena no iecienītākajām ventspilnieku un viesu pastaigu vietām, bet ostai mols ir viena no svarīgākajām hidrobūvēm  – dambis, kas no cietzemes iestiepjas jūrā un pasargā ostu no viļņiem, ledus un sanesumiem. Ventspils ostas moli to tagadējā veidolā būvēti pirms vairāk nekā 100 gadiem. Pēdējie nozīmīgie atjaunošanas darbi Dienvidu molā veikti 90-to gadu vidū, tomēr tik pamatīgu rekonstrukciju, kāda plānota tuvākajā nākotnē, Dienvidu mols nav pieredzējis vismaz 60 gadus.

Būtiskākie plānotie darbi ir mola tetrapodu krāvuma papildināšana, segumu atjaunošana, fasāžu remonts un jauna apgaismojuma izbūve visā mola garumā.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/003 “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” ietvaros, kura realizācija notiks saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.