IMMER Digital strādā novatoriski

04/04/2018

Mūsdienās rūpes par dabu nozīmē daudz vairāk nekā jebkad agrāk un liek domāt daudz plašāk. Pieaugot iedzīvotāju skaitam uz Zemes, pieaug arī patēriņi pēc resursiem, toskait arī pārtikas.

Еlastīgā iepakojuma ražošanas uzņēmums Ventspilī IMMER Digital ražo inovatīvus iesaiņojamos materiālus un gatavojas ieviest tehnoloģijas, kādu nav nekur citur pasaulē.

Iepakojuma evolūcija

Ņemot vērā klimata izmaiņas un novēršot siltumnīcas gāzu efekta sekas, visa pasaule pakāpeniski virzās uz to, lai ražotu un izmantotu iepakojuma materiālu, kuru varētu pārstrādāt un atkārtoti izmantot, stāsta IMMER Digital ražošanas direktors Dāvids Grāveris. Saskaņā ar Eiropas Savienības jaunāko regulu līdz 2030. gadam, t.sk. arī iepakojumam, kas ražots no polimēriem, ir jābūt pārstrādājamam un attiecīgi arī atkārtoti izmantojamam. Prasības attiecas uz visiem iepakojuma materiāla ražotājiem, arī IMMER Group uzņēmumiem. Ventspilniekus Eiropas regula nebaida, jo vietējā ražošanā kopš tās atvēršanas tiek pievērsta uzmanība iepakojumā materiāla ekoloģiskumam, pārstrādes iespējai un vairākkārtējas lietošanas iespējai. Uzņēmums atbildīgi izturas pret vidi un rūpīgi šķiro atkritumus – plēves, kartonu, sadzīves atkritumus. «Jaunā regula nāks par labu visas pasaules klimatam,» pārliecināts Grāveris.

Iepakojuma materiāla evolūcija salīdzinoši īsā laikā mērojusi pietiekami lielu ceļu. Par to var pārliecināties, ja atskatās ne tik senā pagātnē. Agrāk dominējošais iepakojums – tāds kā kartons, stikla pudeles un metāla kārbas – vairs nav racionāls, jo netiek izmantots viss tā apjoms vai arī nevar izmantot visu pro­duktu. Šos materiālus nomainījis elastīgais iepakojums, kas precīzi aprēķināts konkrētam produktu apjomam. Iepakojums pats par sevi neko nesver. Pareiza izmēra un formas ražotā iepakojuma izvēle, iespēja vēlreiz to aizvērt palīdz patērētājiem samazināt pārtikas atkritumus trīskārt, nodrošinot dozētu produkta lietošanu un pasargājot to no sabojāšanās.

Ja salīdzina pēc fotogrāfijām, kā izskatās veikalu plaukti pagājušā gadsimta 80. un 90. gados un kā tie izskatās tagad, tad starpība ir milzīga: pirms 20–30 gadiem bija kādi septiņi iepakojuma dizaini, bet mūsdienu elastīgā iepakojuma tehnoloģiju iespējas ļauj sasniegt milzīgu dizaina un iepakojuma formu daudzveidību.

Produkts runā pats par sevi

IMMER Group speciālisti tur roku uz pulsa, ja runā par pasaules tendencēm elastīgā iepakojuma materiāla tehnoloģiju attīstībā. Nesen Dāvids Grāveris apmeklēja Vācijā Eiropas drukas asociācijas (ERA) konferenci. Šīs asociācijas biedrs ir IMMER Group, bet prezidente un uzņēmumu īpašniece Irina Mirošņika ir asociācijas valdes locekle. Konferencē galvenā uzmanība tika pievērsta šīs nozares jaunajām tendencēm un tehnoloģijām. Viena no pēdējām tendencēm – iepakojuma materiāls, kas pēc taustes atgādina dabisku audumu vai papīru, taču tajā pašā laikā nodrošina drošu produkta aizsardzību. Tādu iepakojuma materiālu jau ražo Ventspilī, tas ir īpaši pieprasīts garšvielu, kafijas un citu produktu iepakošanai. «Ja vēl nesen galvenais iepakojuma kritērijs bija tā izskats, tad tagad svarīgi arī tas, kāds tas ir pēc taustes,» norāda Grāveris.

Turklāt tas šķiet neticami, taču mūsdienās produkts ar iepakojuma palīdzību var pats par sevi pastāstīt. Noskanējot uz iepakojuma svītrkodu vai kodu un izmantojot īpašu pielikumu mobilajā tālrunī, iespējams noklausīties audioierakstu par iepakojuma materiālu vai noskatīties video. Atliek vien lejupielādēt aplikāciju savā mobilajā tālrunī. «Tādējādi mūsdienu iepakojums iedarbojas uz trīs maņu orgāniem – redzi, tausti un dzirdi,» apkopo Grāveris.

Nauda no elastīgā materiāla

Elastīgais iepakojums arvien aktīvāk paplašina savu telpu pasaules tirgos un pasaules ekonomikā. Mūsdienās pat nauda vairs netiek drukāta uz papīra, bet uz elastīga iepakojuma materiāla – Kanādā, Šveicē, Rumānijā, Jaunzēlandē un citās pasaules valstīs! Arī par to runāja Vācijas konferencē: pat Lielbritānija tuvāko desmit gadu laikā sola uzsākt naudas drukāšanu uz elastīga iepakojuma materiāla.

Vēl viena jauna tendence iepakojuma materiāla ražošanas jomā, kas īpaši izteikti izpaužas Āzijas valstīs, – pieaug miniiepakojumu popularitāte jeb iepakojums vienai produkta porcijai. Īpaši izteikti tas ir redzams ātrās ēdināšanas Fast Food restorānos, kur arvien lielāks pieprasījums pieaug pēc nelielām ēdiena porcijām iepakojumā. «Tas paver vairāk perspektīvas visiem iepakojuma materiāla ražotājiem,» pārliecināts Grāveris. Tiesa, Eiropa, visticamāk, nespēs atteikties no vecā ieraduma pirkt produktus lielos iepakojumus uz veselu nedēļu. Tas nozīmē, ka līdzās jaunajam pieprasījumam pēc miniiepakojuma vienai porcijai saglabāsies arī pieprasījums pēc iepakojuma liela apjoma pārtikas produktiem cilvēkiem un dzīvniekiem, sadzīves ķīmijai, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem utt.

Labas algas un sociālās garantijas

Patlaban uzņēmumā IMMER Digital nodarbināti 58 darbinieki, Rīgas biroju ieskaitot. Ražotne strādā trīs maiņās. Ventspilī tagad ir pieejamas septiņas vakances, toskait arī laboranta, kas atbild par kvalitāti, tehnoloģisko iekārtu operatoru darbam trešajā maiņā, maiņas vadītājs. Dažādās īstenošanas stadijās šobrīd ir jaunu iekārtu iepirkums Ventspils ražotnei – daļa jau tiek izgatavota, daļa – pārrunu stadijā, taču jebkurā gadījumā tas norāda vien uz to, ka IMMER Digital turpinās papildu speciālistu komplektēšanu, norāda Grāveris. Darbs IMMER Digital – tās ir ne tikai stabilas, bet arī labas algas ar visām sociālajām garantijām, stāsta ražošanas direktors. Februārī vidējais atalgojums Ventspils uzņēmumā pirms nodokļu nomaksas bija 1100 eiro.

Galvenā prioritāte – drošība

IMMER Digital nepārtraukti rūpējas par darba un vides drošības prasību ievērošanu, uzsver Grāveris. Pagājušajā mēnesī uzņēmums atkārtoti saņēma AIB International sertifikātu, kas ir atzīts ASV un Eiropā un apstiprina visaugstāko atbilstību higiēnas standartiem pārtikas nozarē. Pārtikas produktu iepakojumu ražošanā darbojas visstingrākās prasības, kas ir izvirzītas saistībā ar higiēnu. Šogad IMMER Digital atkārtoti ieguva arī analoģisku BRC sertifikātu, kas attiecas tikai uz Eiropu.

Starptautisko sertifikātu esamība garantē to, ka nepastāv pat ne mazākais produkta piesārņojuma risks. Sertifikāti liecina ne tikai par drošu pašu produktu aizsardzību, bet arī par drošu ražošanas vidi, kurā tiek ražoti iepakojumi šiem produktiem, kā arī par augstu darbinieku higiēnas prasību ievērošanu. Atbilstību pasaules drošības sertifikātiem pieprasa IMMER Digital klienti ar visā pasaulē pazīstamiem tirdzniecības zīmoliem. «Mēs visu laiku pierādām, ka esam augsta līmeņa ražotne un atbilstam augstiem pasaules standartiem,» stāsta ražošanas vadītājs. Starptautiskie sertifikāti ietver sevī šķietami tādus sīkumus kā darbinieku maiņas apģērbu, apavu tīrību, pareizu sadzīves un rūpniecisko atkritumu utilizāciju, toskait arī ar jaudīgu filtru palīdzību. «Jā, mēs esam rūpnīca, taču tīra un droša mūsu darbiniekiem un apkārtējai videi,» apgalvo Grāveris.

Sertifikāti palīdz sakārtot arī uzņēmuma darba iekšējo organizāciju, jo pieprasa maksimālu caurspīdīgumu katrai ienākošajai izejvielai, katrai tehnoloģiskajai operācijai līdz pat saražotajai gatavajai produkcijai. Dāvids Grāveris ir pārliecināts, ka tik augsta darba organizācija, ražošanas un personīgā higiēna maina arī pašu darbinieku domāšanu.

Nākotnes plāni

Uzņēmumam IMMER Digital ir lieli tuvākās nākotnes plāni. 2018. gadā plānots divkāršot ražošanas jaudu, pateicoties papildu iekārtas uzstādīšanai. Attiecīgi tiek plānots palielināt arī tirdzniecības apjomu – līdz 4 miljoniem eiro gadā. Jau tika informēts, ka Ventspils brīvostas pārvalde būvēs otro ražošanas ēku IMMER Digital vajadzībām – līgums par ēkas nomu jau ir parakstīts. Jauno ēku plānots nodot ekspluatācijā 2019. gadā. IMMER Group īpašniece un prezidente Irina Mirošņika investē ražošanas otrajā kārtā Ventspilī 3 miljonus eiro, bet investīciju kopējais apjoms, ES fondu līdzfinansējumu inovatīvu tehnoloģiju iepakojumo materiālu ražošanas ieviešanā un Starptautiskās finanšu korporācijas finansējumu ieskaitot, būs 11,5 miljoni eiro. Ievie­šot ražošanas otro kārtu uz­ņē­mumā IMMER Digital, darba vietu skaits sasniegs 200.

«Ventspilī tiek ieviestas tādas iepakojuma materiāla tehnoloģijas, kādu nav vēl nekur citur pasaulē,» apgalvo Grāveris. Tās būs cilvēkam un videi draudzīgas inovatīvas tehnoloģijas, kas atbilst visaugstākajiem pasaules drošības standartiem un ES normatīvu prasībām.

IMMER Digital šodien:

58 nodarbināto

darbs trīs maiņās

vidējā bruto alga – 1100 eiro mēnesī

tirdzniecības apjoms līdz gada beigām – 4 miljoni eiro

    - atbilstība pasaules standartiem

Uzņēmumā gatavojas ieviest tehnoloģijas, kādu vēl nav nekur citur pasaulē.

Inovatīvais iepakojums, ko ražo Immer Digital Ventspilī.

IMMER Digital jau šobrīd pievērš uzmanību iepakojuma materiāla ekoloģiskumam, uzsver ražošanas direktors Dāvids Grāveris.