Informācija par 2018.gada 11.decembra valdes sēdē pieņemtajiem lēmumiem

17/12/2018
  • Atbilstoši atklāta konkursa “Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana” rezultātiem, valde nolēma slēgt līgumu par paredzētajiem darbu apjomiem ar AS “BMGS” par piedāvāto līgumcenu 12 857 024,40 EUR, neskaitot PVN.
  • Nolēma slēgt apbūves tiesību līgumu ar SIA “Valsts Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par zemes gabala daļu Ventspilī, Dienvidu molā 5, novērojumu aprīkojuma uzstādīšanai, masta un elektrības pieslēguma būvniecībai un lietošanai.
  • Lēma par Ventspils brīvostas mārketinga aktivitātēm 2019.gadā.
  • Izskatīja citus komercsabiedrību iesniegumus un administratīvos jautājumus.