Informācija par 2018.gada 15.oktobra valdes sēdē pieņemtajiem lēmumiem

19/10/2018
  • Tika apstiprināts Ventspils brīvostas pārvaldes 2019.gada budžets. Koppējā budžeta nozīmīga daļa ir Investīciju programma, kuras kopējais finansējums 2019.gadā plānots 25,225 miljonu eiro apmērā. Kohēzijas fonda projektu “Ventspils brīvostas hidrobūvju remonti” un “Pievedceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” realizācijai paredzēti 10 miljoni eiro, bet Ventspils rūpnieciskā parka attīstības projektu un degradēto teritoriju revitalizācijas izmaksas plānotas 11,795 miljonu eiro apmērā.
  • Atbilstoši atklāta konkursa „Stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.6, Ventspilī” rezultātiem valde akceptēja būvdarbu līguma slēgšanu par paredzētajiem darbu apjomiem ar SIA „Ventbetons-V”par piedāvāto līgumcenu 244’368.07 eiro apmērā. 
  • Atbilstoši atklāta konkursa „Auto stāvlaukuma izbūve Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.7, Ventspilī” rezultātiem valde akceptēja būvdarbu līguma slēgšanu par paredzētajiem darbu apjomiem ar Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” par piedāvāto līgumcenu 209’804.59 eiro apmērā.
  • Valde izskatīja komercsabiedrību iesniegumus un vairāku administratīvus jautājumus.
  • Valde iepazinās ar informāciju par kravu apgrozījumu Ventspils brīvostas termināļos.
  • Valde izskatīja informāciju par 2018.gada Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas izpildi un pieņēma lēmumu par izmaiņām tajā.
  • Valde apstiprināja  Ventspils brīvostas pārvaldes mārketinga stratēģiju 2019.-2021.gadam.
  • Valde apstiprināja lēmumu par izmaiņām Ventspils brīvostas maksās.