Informācija par Ventspils brīvostas valdes 13.augusta ārkārtas sēdē lemtajiem jautājumiem

13/08/2018

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde akceptēja līguma slēgšanu ar SIA “ASK ENTERPRISE” ar piedāvāto līgumcenu 118’600.00 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli par „Naftas savācējkuģa "RĪVA" metāla korpusa nomaiņa” darbu veikšanu.

Ventspils brīvostas valdes ārkārtas sēde notika 2018.gada 13.augustā. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Jānis Vītoliņš, Aivars Lembergs, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Ekonomikas ministrijas pārstāve Sandra Sondore, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis, LR Finanšu ministrijas pārstāvis Ringolds Beinarovičs un LR Satiksmes ministrijas pārstāvis Kaspars Ozoliņš.