Informācija par Ventspils brīvostas valdes 15.maija sēdē lemtajiem jautājumiem

21/05/2015
Valde izskatīja ziņojumu par 2014.gada budžeta izpildi, 2015.gada 1.ceturkšņa pārskatu par saimnieciskās darbības rezultātiem, informāciju par 2015.gada Investīciju programmas izpildi, ziņojumu par valdes lēmumu izpildi, ziņojumu par nekustamā īpašuma nomas līgumu kontroli, apstiprināja Ventspils brīvostas pārvaldes 2014.gada pārskatu un grozījumus 2015.gada budžetā.

Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem valde akceptēja līguma slēgšanu ar SIA „VIA” par Brīvības ielas pārbūvi posmā no Lielā prospekta līdz Latgales ielai, Ventspilī. Darbi notiek ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pievedceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros.  

Valde apstiprināja Kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu Ventspils brīvostā, Ventspils brīvostas pārvaldes “Informācijas izsniegšanas noteikumus” un “Noteikumus par ierobežotas pieejamības informācijas izmantošanas kārtību”, un izskatīja vēl citus administratīvus jautājumus.

Valde izskatīja vairākus nekustamā īpašuma nomas līgumu jautājumus.

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2015.gada 15.maijā. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Jānis Vītoliņš, Aivars Lembergs, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis, LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis Gatis Ābele, LR Finanšu ministrijas pārstāve Sandra Bukane un LR Satiksmes ministrijas pārstāve Džineta Innusa.