Informācija par Ventspils brīvostas valdes 16.janvāra ārkārtas sēdē pieņemtajiem lēmumiem

21/01/2020

Valde izskatīja jautājumu par Ventspils brīvostas noteikumiem un nolēma ieteikt Satiksmes ministrijai veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumu projektā “Ventspils brīvostas noteikumi”.