Informācija par Ventspils brīvostas valdes 20.maija sēdē lemtajiem jautājumiem

26/05/2016
 
  • Valde akceptēja AS “Ventspils Grain Terminal” ieceri būvēt jaunu universālu divsekciju noliktavu un bunkura kravas plūsmas svarus, kas varētu nest ostai papildus kravu apgrozījumu.
  • Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde akceptēja līguma parakstīšanu ar SIA „Zvejnieku kompānija “Grifs”” par naftas atkritumu savākšanas kutera “Rinda” remontu ar dokošanu.
  • Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde akceptēja vienošanās parakstīšanu ar SIA „Zvejnieku kompānija “Grifs”” par papildus remontdarbu veikšanu piesārņoto ūdeņu savākšanas kuģim „Užava”.
  • Valde piekrita papildus vienošanos slēgšanai ar AS “LNK Industries” par papildus darbu izpildi, atjaunojot piestātnes Nr.19, Nr.20 un Nr.23.
  • Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem valde akceptēja aizņēmuma līgumu slēgšanu ar Nordea Bank AB Ventspils brīvostas pārvaldes Investīciju programmas realizācijai.
  • Valde izskatīja jautājumu par nekustamo īpašumu nomas līgumiem ar vairākām fiziskām un juridiskām personām un divu komercsabiedrību iesniegumus.
  • Valde apstiprināja Ventspils brīvostas pārvaldes 2015.gada pārskatu, iepazinās ar informāciju par Ventspils brīvostas pārvaldes 2015.gada budžeta izpildi, Ventspils brīvostas pārvaldes 2016.gada I ceturkšņa pārskatu, kravu apgrozījumu Ventspils brīvostā 2016.gada 4 mēnešos, Ventspils brīvostas pārvaldes 2016.gada Investīciju programmas izpildi, veica grozījumus Ventspils brīvostas pārvaldes 2016.gada budžetā un skatīja vēl citus administratīvus jautājumus.

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2016.gada 20.maijā. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Jānis Vītoliņš, Aivars Lembergs, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis Gatis Eglītis, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis, LR Finanšu ministrijas pārstāvis Ringolds Beinarovičs un LR Satiksmes ministrijas pārstāvis Kaspars Ozoliņš.