Informācija par Ventspils brīvostas valdes 21.septembra sēdē lemtajiem jautājumiem

25/09/2015
Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt līgumus ar SIA Ostas celtnieks par Ventspils brīvostas piestātnes Nr.35A tauvošanās pāļu Nr.3 un Nr.4 remontu un piestātnes Nr.36 seguma remontu, kā arī par Ventspils brīvostas pārvaldes administrācijas ēkas renovāciju Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Valde akceptēja papildus vienošanās slēgšanu ar Pohjola Bank plc filiāle Latvijā par aizņēmumu Tehnoloģiju centra būvniecībai.

Vēl valde izskatīja vairāku komercsabiedrību iesniegumus par nomas līgumiem.

 

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2015.gada 21.septembrī. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Aivars Lembergs, Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis Gatis Ābele, LR Finanšu ministrijas pārstāve Sandra Bukane, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis un LR Satiksmes ministrijas pārstāve Džineta Innusa.