Informācija par Ventspils brīvostas valdes 26.februāra sēdē lemtajiem jautājumiem

08/03/2016
 
  • Valde izskatīja informāciju par kravu apgrozījumu ostā 2015.gadā un ziņojumu par 2015.gada Investīciju programmas izpildi.
  • Valde nolēma par 620 200 eiro palielināt 2016.gada Investīciju programmas finanšu apjomu. Investīciju programmas īstenošanai Ventspils brīvostas pārvalde šogad plānojusi izlietot 8,08 miljonus eiro, no kā daļa ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.
  • Valde akceptēja koplīgumu slēgšanu ar Ventspils brīvostas pārvaldes darbinieku arodbiedrību un darbiniekiem.
  • Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt līgumu ar SIA Zvejnieku kompānija “Grifs” par PŪS kuģa Užava remontu ar dokošanu.
  • Vēl valde izskatīja vairāku komercsabiedrību iesniegumus par zemes un telpu nomas līgumiem, esošo līgumu izpildi un administratīvos jautājumus.

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2016.gada 26.februārī. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis, LR Finanšu ministrijas pārstāve Sandra Bukane un LR Satiksmes ministrijas pārstāve Džineta Innusa.