Informācija par Ventspils brīvostas valdes 27.decembra sēdē pieņemtajiem lēmumiem

07/01/2020

Valdes sēdē 2019.gada 27.decembrī:

 • Apstiprināja Ventspils brīvostas valdes 2019.gada 17.decembra ārkārtas sēdes protokolu Nr.16/2019.
 • Pilnvaroja Ventspils brīvostas pārvaldnieku A.Purmali parakstīt trīspusējus līgumus ar Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” un
  • pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” par:
   • Ielu un veloceliņu mehanizēto tīrīšanu ostas teritorijā un tranzīta ielās;
   • Ietvju, skvēru uzturēšanu un pļaušanu ostas teritorijā;
   • Stādījumu uzturēšanu;
   • Ielu seguma remontu ostas teritorijā un tranzīta ielās;
  • SIA “Galantus” par melioratīvo sistēmu uzturēšanu ostas teritorijā;
  • SIA “Tikem“ par ceļa zīmju uzstādīšanu un uzturēšanu ostas teritorijā;
  • SIA “Volts -1” par apgaismojuma remontu ostas teritorijā. 
 • Atbilstoši centralizētās iepirkuma procedūras “Degvielas iegāde” rezultātiem, pilnvaroja Ventspils brīvostas pārvaldnieku A.Purmali parakstīt degvielas piegādes līgumus ar SIA “Circle K Latvia” par benzīna un autogāzes iegādi un ar AS “Virši-A” par dīzeļdegvielas iegādi.
 • Lēma par izmaiņām līgumos ar Ventspils pilsētas pašvaldības policiju.
 • Izskatīja vairākus jautājumus par Ventspils brīvostas pārvaldes uzsāktajiem projektiem.
 • Skatīja citus komercsabiedrību iesniegumus.