Informācija par Ventspils brīvostas valdes 28.jūlija ārkārtas sēdi

03/08/2016
Valde skatīja divus jautājumus par nekustamo īpašumu nomas līgumiem ar komercsabiedrībām.