Informācija par Ventspils brīvostas valdes 2.decembra sēdē lemtajiem jautājumiem

15/12/2016
-Valde apstiprināja Ventspils brīvostas pārvaldes 2017.gada budžetu, kā arī veica grozījumus 2016.gada budžetā.

-Lai gan jau no 4.novembra SIA “”Ventspils nafta” termināls” ir atļauja būvēt tvaiku savākšanas iekārtas Ventspilī, Dzintaru ielā, kur uzņēmums bija izteicis vēlmi to darīt, Ventspils brīvostas valde ņēma vērā uzņēmuma viedokļa maiņu un konceptuāli atbalstīja jauno ideju – tvaiku savākšanas sistēmas uzstādīšanu Talsu ielā 75.

-Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt vienošanos ar SIA „Zvejnieku kompānija “Grifs”” par remontdarbu veikšanu NAS kuģim “Rinda”.

-Valde akceptēja līguma slēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piesaisti projektam “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”.

-Valde akceptēja reklāmas līgumu slēgšanu saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes Mārketinga un komunikācijas stratēģijā noteikto.

-Valde pilnvaroja pārvaldnieku slēgt līgumus par brīvostas teritorijas un tranzītielu uzturēšanu, kā arī par teritorijas un objektu aizsardzību un uzraudzību.

-Valde veica izmaiņas “Ventspils brīvostas zemes iznomāšanas vadlīnijās”, nosakot, ka minimālā nomas maksa gadā ir 5,00 eiro.

-Izskatīja komercsabiedrību un privātpersonu iesniegumus par nomas līgumiem un administratīvus jautājumus.