Informācija par Ventspils brīvostas valdes 2.oktobra sēdē lemtajiem jautājumiem

09/10/2014
Ventspils brīvostas valde akceptēja Latvijas ostu attīstības programmas 2014.-2020.gadam daļu, kas attiecas uz Ventspils brīvostu. Ostu attīstības programma nosaka Latvijas ostu attīstības mērķus, galvenos darbības virzienus un prioritātes. Ventspils brīvostai Ostu attīstības programmā noteikti trīs galvenie darbības virzieni: saglabāt un nostiprināt pašreizējās ostas pozīcijas šķidro un beramkravu tirgū, piesaistīt ostai jaunus darbības veidus un pakalpojumus, un attīstīt brīvostas industriālajās teritorijās rūpniecisko darbību.

Valde akceptēja būvdarbu līguma slēgšanu ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA „Ostas celtnieks” par piebraucamā ceļa izbūvi uz nekustamo īpašumu Ventspilī, Fabrikas ielā 12. Ceļš tiks būvēts ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros.

Valde akceptēja nomas līgumu slēgšanu ar SIA „Wasserkabel Montage Baltic” par telpu jaunbūvējamajā Tehnoloģiju centra ražošanas ēkā un zemes nomu. Nomātajās telpās paredzēts uzstādīt iekārtas, kas nodrošinās ūdens kapilāru cauruļu plašu ražošanu no polipropilēna granulāta, kā arī izveidot montāžas iecirkni. Polipropilēna kapilārās caurules izmanto apkures un kondicionēšanas sistēmām un tās ļauj ietaupīt līdz pat 80% enerģijas salīdzinot ar citām tehnoloģijām. Līdz nākamā gada septembrim SIA „Wasserkabel Montage Baltic” plāno Ventspilī izveidot 12 jaunas darbavietas, bet līdz 2018.gadam – vismaz 30 jaunas darbavietas. Iekārtu iegādei un apgrozāmajiem līdzekļiem uzņēmums plānojis investēt 2,2 mlj EUR.

Valde izskatīja jautājumu par sauskravu termināļa teritorijas paplašināšanu, kā arī vairāku komercsabiedrību iesniegumus.

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2014.gada 2.oktobrī. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi - Aivars Lembergs, Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Ojārs Briedis, LR Ekonomikas ministrijas pārstāve Sandra Sondore-Kukule, LR Finanšu ministrijas pārstāve Sandra Bukane.