Informācija par Ventspils brīvostas valdes 2.septembra sēdē lemtajiem jautājumiem

07/09/2016
Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Jānis Vītoliņš, Aivars Lembergs, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis Gatis Eglītis, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis, LR Finanšu ministrijas pārstāvis Ringolds Beinarovičs un LR Satiksmes ministrijas pārstāvis Kaspars Ozoliņš.
  • Ventspils brīvostas valde 2016.gada 5.februārī pieņēma lēmumu “Par brīdinājuma izteikšanu AS “Kālija parks”. 2.septembra sēdē valde atkal skatīja jautājumu par termināļa darbību un pieņēma lēmumu par turpmāko rīcību. 
  • Valde izskatīja jautājumu par līgumiem ar “Baltic Coal Terminal” un nolēma atstāt spēkā pastāvošās līgumattiecības.
  • Valde akceptēja līguma “Par ieguldījumu veikšanu Ventspils brīvostā” slēgšanu ar AS „Ventspils Grain Terminal”. Uzņēmums plāno realizēt projektu “Specializēta termināļa graudu kravu pārkraušanai un uzglabāšanai Ventspils brīvostā modernizācija un paplašināšana”. Līgums nozīmē, ka, veicot ieguldījumus, uzņēmums varēs pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem saskaņā ar noteikumiem speciālajās ekonomiskajās zonās.   
  • Valde nolēma noslēgt līgumu ar SIA “VSC kompānija” par licencētas komercdarbības veikšanu Ventspils brīvostā brīvās zonas režīmā Kustes dambī 8/10, Ventspilī, un izsniegt atļauju komercdarbības veikšanai Ventspils brīvostā brīvās zonas režīmā.
  • Valde atbalstīja Ventspils brīvostas pārvaldes plānoto projektu “Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” un “Ventspils brīvostas hidrobūvju remonti” realizāciju Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas periodā.
  • Valde veica grozījumus Ventspils brīvostas noteikumos saskaņā ar Valsts vides dienesta un Latvijas Jūras administrācijas ierosinājumiem par Ventspils brīvostas valdes 2016.gada 27.maijā skatītajiem grozījumiem, kā arī uzkrāto pieredzi kuģošanā caur Ventas tiltu.
  • Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde akceptēja papildus vienošanās slēgšanu ar SIA “Baltex Group” par projektēšanas darbiem objektā “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”.
  • Valde pieņēma zināšanai Ventspils brīvostas pārvaldes 2016.gada 1.pusgada pārskatu, informāciju par kravu apgrozījumu 7 mēnešos, informāciju par Ventspils brīvostas pārvaldes 2016.gada Investīciju programmas izpildi uz 2016.gada 31.jūliju, ziņojumu par Ventspils brīvostas pārvaldes nekustamo īpašumu nomas līgumu kontroli, kā arī izskatīja vairāku komercsabiedrību un privātpersonu iesniegumus par nomas līgumiem, un administratīvus jautājumus.