Informācija par Ventspils brīvostas valdes 30.aprīļa sēdē lemtajiem jautājumiem

06/05/2015
Atbilstoši atklātu konkursu rezultātiem valde akceptēja būvdarbu līgumu slēgšanu ar SIA „Ostas celtnieks” par Kroņu ielas pārbūvi posmā no Vasarnīcu ielas līdz Loču ielai un servitūta ceļa izbūvi nekustamajā īpašumā Rūpniecības ielā Nr.24, un SIA „VIA” par Lielā prospekta atjaunošanu posmā no Aleksandra ielas līdz Kuldīgas ielai un no Saules ielas līdz J.Poruka ielai. Darbi tiks veikti ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Pievedceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros.

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde pilnvaroja Ventspils brīvostas pārvaldnieku parakstīt līgumu ar SIA „Sarkanā bāka KRC” par Ventspils brīvostas pārvaldes flotes kuģa „Kaija” galveno dzinēju maiņu.

Valde akceptēja līguma slēgšanu ar SIA „Venttermo” par būvdarbu veikšanu ražošanas ēkas jaunbūvē Ventspilī, Kustes dambī 30a. 

Vēl valde apstiprināja izmaiņas Ventspils brīvostas pārvaldes personālsastāva sarakstā un izskatīja komercsabiedrības iesniegumu.

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2015.gada 30.aprīlī. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis, LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis Gatis Ābele un LR Satiksmes ministrijas pārstāve Džineta Innusa.