Informācija par Ventspils brīvostas valdes 30.jūlija sēdē lemtajiem jautājumiem

06/08/2015
Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, valde akceptēja līguma slēgšanu ar SIA „Venttermo” par būvniecības darbu veikšanu ražošanas ēkas jaunbūvē Kustes dambī 30a, Ventspilī. Būvniecības darbi veicami ēkas pielāgošanai nomnieka SIA „Pobeda Confectionery” pārtikas ražošanas rūpnīcas vajadzībām.

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, valde pilnvaroja pārvaldnieku parakstīt vienošanos ar AS „BMGS” par  darbiem Ventspils ostas Ventas upes kanāla krasta nostiprināšanai.  

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, valde akceptēja līguma slēgšanu ar „Jan De Nul NV” par Ventspils ostas kuģošanas kanāla apvienoto projektēšanas un padziļināšanas darbu veikšanu. Projekta īstenošanu līdzfinansē ES Kohēzijas fonds.

Tika izskatīti vēl citi administratīvi jautājumi.

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2015.gada 30.jūlijā. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Jānis Vītoliņš, Aivars Lembergs, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis Gatis Ābele, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis.