Informācija par Ventspils brīvostas valdes 31.augusta sēdē lemtajiem jautājumiem

03/09/2018
  • Valde apstiprināja Ventspils brīvostas pārvaldes 2018.gada vairākus ārkārtas sēdes protokolus.
  • Valde izskatīja jautājumus par izmaiņām nekustamo īpašumu nomas līgumos ar vairākām juridiskām personām.
  • Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde akceptēja līguma slēgšanu ar SIA “Zvejnieku kompānija “Grifs”” par ūdenslīdēju kuģa "NEPTŪNS" remonta darbiem, iekļaujot arī dokošanu.   
  • Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde akceptēja būvdarbu līguma slēgšanu ar SIA “Pilsbūve” par paredzēto dzelzceļa svaru izbūvi uz 301.sliežu ceļa.
  • Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde akceptēja papildus vienošanās slēgšanu ar AS „BMGS” par papildus darbu veikšanu Dienvidu molā.  
  • Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde akceptēja būvdarbu līguma slēgšanu ar AS „BMGS” par krasta nostiprinājuma pārbūvi Dienvidu molā 5.
  • Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem valde akceptēja līguma slēgšanu ar SIA “Ostserviss” par kuģa „DZELME” dzinekļu DKK20/5-F1 avārijas remonta darbiem.  
  • Valde iepazinās ar Ventspils brīvostas pārvaldes 2018.gada 1.pusgada budžeta izpildi, ar termināļu 2018.gada 7 mēnešu kravu apgrozījumu rezultātiem, 2018.gada Investīciju programmu izpildi uz 2018.gada 31.jūliju, un skatīja vēl citus administratīvus jautājumus.

Ventspils brīvostas valdes sēde notika 2018.gada 31.augustā. Sēdē piedalījās Ventspils pilsētas domes izvirzītie valdes locekļi – Jānis Vītoliņš, Aivars Lembergs, Guntis Blumbergs, Didzis Ošenieks, valsts pārstāvji – LR Ekonomikas ministrijas pārstāve Sandra Sondore, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Edijs Vaznis, LR Finanšu ministrijas pārstāvis Ringolds Beinarovičs un LR Satiksmes ministrijas pārstāvis Kaspars Ozoliņš.